Biochemická spotřeba kyslíku (BSK)

 

Předchozí stránka: Chemická spotřeba kyslíku (ChSK)
Následující stránka: Měření turbidity (zákalu)