Stanovení pro galvanovny

 

Výsledky rozborů, které poskytuje galvanická laboratoř, jsou velmi důležité pro výslednou kvalitu pokovování, jelikož kontrolují hodnotu důležitých parametrů v galvanických lázních. Stejně důležitá je i kontrola odpadních vod, aby byly dodrženy zákonné limity pro vypuštění vod do kanalizace. To klade značnou zodpovědnost na osobu, která analýzy provádí. Se správným vybavením však může zvládnout analýzu i jeden člověk. Fotometrické systémy a rychlé testy nabízejí celou řadu možností v různých cenových relacích.

Běžně dodáváme testovací soupravy na stanovení obvyklých parametrů měřených galvanovnami:

  • Železo
  • Chrom
  • Zinek
  • Nikl
  • Měď
  • Hliník
  • ChSK

Pro stanovení celkového obsahu kovů a ChSK je nutné provést termický rozklad vzorku. K tomu slouží termobloky, které pomocí teploty převedou rozdílné formy prvku na jednotnou, a tím umožní měření celkového obsahu ve vzorku. Samotné měření lze provést testovacími proužky nebo kolorimetrickými testy (vizuální hodnocení), nebo přesněji pomocí fotometrů


 

Podívejte se na naše reference


_________________________________________________________________________________________________________________