Chemická analýza v teplárnách

 

Teplárny, jako důležité provozy, kontrolují svoje odpadní vody a kondenzáty. Nejlepším řešením těchto rozborů je měření fotometry a fotometrickými soupravami.

Nejběžnější parametry testované v podobných provozech:

  • Křemík
  • Amoniak
  • Železo
  • Chloridy
  • Fosforečnany
  • Hydrazin
  • Dusičnany
  • Dusitany
  • ChSK
  • BSK

Všechny tyto a mnohé další měření lze provádět s testovacími soupravami NanoColor® a novým spektrofotometrem NanoColor® VIS II  nebo NanoColor® UV/VIS II. K dispozici jsou i další fotometry a měřicí přístroje pro stanovení elektrochemických parametrů jako jsou pH, vodivost, rozpuštěný kyslík atd.

 

 

Podívejte se na naše reference.


_________________________________________________________________________________________________________________