inoLab® Oxi 7310 - WTW

 

Nový inoLab® Oxi 7310 je perfektní přístroj pro měření rozpuštěného kyslíku s osvědčenými galvanickými kyslíkovými senzory. S automatickou dokumentaci podle GLP/AQA podporuje zpětnou návaznost nejen v laboratořích životního prostředí. Na přání také s volitelnou vestavěnou tiskárnou.

 • USB rozhraní pro rychlý přenos dat
 • Výstup dat v *.csv formátu nebo na volitelně vestavěnou tiskárnu
 • Přípoj pro samomíchací kyslíkovou sondu StirrOx® G

Jistota měření

 • Reprodukovatelné výsledky měření s aktivovanou automatickou AutoRead funkcí se samočinným rozeznáním stability měřené hodnoty
 • Automatická kompenzace na tlak vzduchu
 • Grafický displej se srozumitelným menu pro pohodlnou a bezchybnou obsluhu

Dokumentace podle GLP/AQA

 • Alfanumerické zadání výrobního čísla elektrody
 • Přenos všech dat v *.csv formátu přes USB rozhraní do PC, na přání formátované převzetí do Excelu (MultiLab® Importer je součástí dodávky nebo ke stažení)
 • Možnost přímého výstupu na volitelně vestavěnou tiskárnu přímo v přístroji

Flexibilně a výkonně

 • Měří parciální tlak
 • Korekce na salinitu
 • Paměť pro velké řady měření

Informace k objednávce Technická data Galvanické kyslíkové senzory
Přehled laboratorních přístrojů


_____________________________________________________________________________________________________________________________