Stanovení TOC - celkového organického uhlíku


Novinka: kyvetový test NanoColor® TOC 30 a TOC 300

 

Měřicí rozsah 2,0-30 mg/l C (TOC 30), 20–300 mg/l C (TOC 300)

Výhody pro uživatele:

  • K dispozici jsou všechny potřebné reagencie a zkumavky
  • Odstranění TIC za pouhých 5 minut
  • Rychlý rozklad za pouze 1 hodinu

TOC (celkový organický uhlík) je důležitý souhrnný parametr pro hodnocení organického zatížení vod, kromě ChSK (chemická spotřeba kyslíku) a BSK5 (biochemická spotřeba kyslíku). Zahrnuje součet rozpuštěných a nerozpuštěných sloučenin organického uhlíku.Celkový uhlík (TC) vzorku se skládá z celkového anorganického uhlíku (TIC) a celkového organického uhlíku (TOC). Pomocí kyvetového testu NanoColor® TOC 30 a TOC 300 lze spolehlivě stanovit obsah TOC ve vodě.

Spolehlivý výsledek získáte během 2 hodin a pouze ve 3 krocích:

  1. Odstranění anorganického uhlíku pomoci NanoColor® TIC-Ex
  2. Rozklad vzorku pomocí termobloků NanoColor®
  3. Měření kyvet fotometry NanoColor®

 

Pro stanovení se organický uhlík ve vzorku oxiduje na oxid uhličitý CO2. CO2 difunduje přes membránu do roztoku indikátoru a výsledná barevná změna tohoto roztoku se vyhodnotí fotometricky. Pro vyloučení interference je anorganický uhlík odebrán ze vzorku před oxidací okyselením a následným vyloučením ve formě CO2 (stripovací metoda) za použití NanoColor® TIC-Ex.

Pro provedení testu je nezbytné následující vybavení:

Popis   Objednací číslo
Test NanoColor® TOC 30/TOC 300
- 20 kyvet "1", 1 kyveta s nulovým roztokem
- 20 kyvet "2", 20 pipetovacích špiček, 10 odvzdušňovacích kanyl
- 20 kyvet "3", 20 šroubovacích spojek, 10 odvzdušňovacích kanyl
MN985075 / MN985078
Pipety NanoColor® Digitální pístová pipeta 1,0–5,0 ml, nastavitelná,
s odhazovačem špiček
MN916909
  NanoColor® Digitální pístová pipeta 100–1000 μl, nastavitelná,
s odhazovačem špiček
MN91677
  NanoColor® Plastové špičky průhledné pro pístové pipety
1,0–5,0 ml; balení 100 ks 
MN916916
  NanoColor® Plastové špičky průhledné pro pístové pipety
100–1000 μl; 100 ks  
MN91676
NanoColor® TIC-Ex NanoColor® TIC-Ex - návod, držák kyvet, napájení  MN916993
Fotometry NanoColor® UV/VIS II  MN919600
  NanoColor® VIS II MN919650 
  NanoColor® UV/VIS  MN919100 
  NanoColor®  VIS MN919150 
  NanoColor® 500 D MN919500 
  PF-12Plus MN919250 
Příslušenství pro fotometry Kryt pro NanoColor® UV/VIS, VIS a 500 D pro stanovení TOC  MN916996
Termobloky NanoColor® VARIO 4 MN919300 
  NanoColor® VARIO C2  MN919350 
  NanoColor® VARIO C2 M  MN919350.1 
  NanoColor® VARIO HC MN919330
Příslušenství pro termobloky Ochranný kryt s otvory pro TOC testy pro termobloky NanoColor® VARIO HC, 4, C2 a C2 M  MN919309
Příslušenství Čisticí tkanina   
  Stojan na kyvety   
Standard pro analytickou kontrolu NANOCONTROL TOC 30 MN92575

_________________________________________________________________________________________________________________