Teplovodivé kapaliny Labothermol®

 

Labothermol® O Teplovodivá kapalina

Na bázi minerálních olejů určená pro uzavřené systémy s nuceným oběhem.

Velmi vhodná kapalina pro nepřímý ohřev reaktorů, polymerizačních a destilačních jednotek, do sušiček, výměníků, procesních zařízení i jednotek pro zpětné získávání tepla. Vysoká odolnost proti oxidaci.

Rozsah teplot: -10 °C až + 280°C
Bod tání při 1013 mbar: 400 °C
Bod vzplanutí podle EN ISO 2592: 220 °C
Povolená teplota: 320 °C
Hustota při 20 °C: 870 kg/m³
Viskozita: při 40 °C: 43,5 mm²/s
Možnost pumpovat do +5 °C

Informace k objednávce
Objednací číslo
Labothermol® O, balení 5 l  Neo16060
Labothermol® O, balení 25 l  Neo16064 

 

 

Labothermol® S Teplovodivá kapalina

Na bázi silikonového oleje, bezbarvá. Určena pro olejové lázně, přístroje pro stanovení bodu tání, šetrný ohřev
a k zabránění přehřívání.

Obsahuje stabilizátor.

Rozsah teplot: 0 °C až + 150 °C
Viskozita: při 25 °C: 1000 (cSt)
Bod vzplanutí podle DIN 51 758: přes 250 °C

Informace k objednávce
Objednací číslo
Labothermol® S, balení 1 l  Neo16070 

 

 

Labothermol® K Teplovodivá/chladicí kapalina

Bezpečnostní teplovodivá i chladicí kapalina určená k přenosu tepla.

Vodou ředitelná lázeň pro tepelné a chladicí termostaty.

  • vodou ředitelná, lze vymývat
  • usnadňuje čištění přístrojů
  • omylem vniklá voda nezpůsobuje vystřikování ani při teplotách nad 100 °C, snadno se bezpečně odpaří

Modifikovaný vícesytný alifatický alkohol s 15 % vody, téměř bezbarvý.
Bod vzplanutí podle DIN 51 758: přes 255 °C.
Rozsah: -20 °C až +150°C

Informace k objednávce
Objednací číslo
Labothermol® K, balení 5 l  Neo16065 

_________________________________________________________________________________________________________________