Chemická spotřeba kyslíku (ChSK)

 

Chemická spotřeba kyslíku (ChSK) je definována jako množství kyslíku, které se za přesně vymezených podmínek spotřebuje na oxidaci organických látek ve vodě se silným oxidačním činidlem. Hodnota ChSK je tedy mírou celkového obsahu organických látek ve vodě (nepřímé skupinové stanovení).
Stanovení ChSK je prováděno stříbrem katalyzovanou oxidací s dichromanem draselným a kyselinou sírovou při 148 °C po dobu dvou hodin.

Testy značky Macherey-Nagel jsou koncipovány v souladu s normou ISO 15705:2002 (platí pro testy NanoColor® ChSK 40, 60, 160, 600 a 1500), které oproti testování dle původní normy ISO 6060 mají tyto výhody:

  • 5x méně rtuti
  • nesrovnatelně méně toxických a nebezpečných látek
  • všechny činidla jsou předdávkována do zkumavek
  • snížené nebezpečí pro uživatele
  • reprodukovatelné výsledky díky fotometrickému vyhodnocení
 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________