Ověřovací standardy


Visocolor® barevné standardy na chlor

Referenční standardy pro ověřování fotometrů

Roztoky simulují testovací barvu při různých koncentracích.
Používají se přímo s odpovídající metodou chloru a udávají výsledek v mg/l chloru.
Tento výsledek se porovná s certifikátem dané šarže.

Informace k objednávce
Objednací číslo MN914820 
Typ Barevný standard / referenční standard pro metody chloru Visocolor®
Přibližné koncentrace 0,0, ~ 0,5 ~ 1,0 ~ a 4,0 mg/l Cl2
Vhodné testovací soupravy Visocolor® Powder Pillows Chlor volný 
Visocolor®  Powder Pillows Chlor celkový
Visocolor®  ECO Chlor 6, volný
Visocolor®  ECO Chlor 6, volný a celkový
Visocolor®  ECO Chlor 2, volný*
Visocolor®  ECO Chlor 2, volný a celkový* 
Vhodné fotometry Kompaktní fotometr PF-3
Kompaktní fotometr PF-12
NanoColor® VIS II
NanoColor® UV/VIS II
Trvanlivost 2 roky od výroby 

* U této metody není standard 4,0 mg/l Cl2 použitelný

 

NanoControl NANOCHECK 2.0

Zkušební roztoky pro stanovení fotometrické přesnosti a linearity

NanoControl NANOCHECK 2.0 lze použít jako sekundární standard pro kontrolu měřicích zařízení v souladu s ISO 9001.
Zkušební roztoky se měří v referenčním fotometru monitorovaném podle norem sledovatelných NIST. Výsledky jsou dokumentovány.
Fotometrickou přesnost a linearitu měření absorbance lze zkontrolovat pouze se 2 různými stabilními barevnými roztoky ve 3 různých koncentracích.
NanoControl NANOCHECK 2.0 splňuje požadavky na zajištění kvality analýzy podle pracovního listu DWA A 704.

Informace k objednávce
Objednací číslo MN925703 
Měřicí rozsah 345-800 nm
Trvanlivost nejméně 2 roky
Obsah balení 12 zkumavek, nulová zkumavka, osvědčení o analýze, návod

 

Výhody NanoControl NANOCHECK 2.0

 • Rozšířený měřicí rozsah 345-800 nm: lze zkontrolovat všechny důležité vlnové délky testů NanoColor®.
 • Vylepšená kontrola linearity: tři koncentrace umožňují lepší kontrolu linearity. Automatická kontrola linearity pro nejnovější spektrofotometry NanoColor® VIS II a UV/VIS II.
 • Rozšířená dokumentace: každé balení obsahuje certifikát o analýze specifický pro jednotlivé šarže s absorbancí referenčního fotometru a cílovými hodnotami nezávislými na zařízení. Editovatelné hodnotící listy pro jednotlivá zařízení k dispozici ke stažení na internetu.
 • Menší tolerance absorbance: menší tolerance absorbance ve srovnání s NanoControl NANOCHECK.
 • Komfortnější programování dat specifických pro šarži: automatické programování spektrofotometrů NanoColor® VIS II a UV/VIS II s 2D čárovým kódem na krabici.

 

NanoControl NANOTURB

Standardní roztoky zákalu pro nefelometrické měření zákalu pro spektrofotometry NanoColor® a kompaktní fotometr PF-12Plus

NanoControl NANOTURB lze použít jako primární standard pro kalibraci a ověření nefelometrických jednotek pro měření zákalu podle ISO 7027. Pro bezpečnou kalibraci vašeho fotometru stačí pouze 4 kyvety (1, 4, 100, 400 NTU). Navíc NanoControl NANOTURB neobsahuje žádné karcinogenní nebo jiné nebezpečné látky. Roztoky jsou připraveny k použití a stačí je pouze vložit do fotometru. Tím se bezpečně zabrání komplikovaným krokům ředění a manipulaci s chemickými látkami.

Informace k objednávce
Objednací číslo MN925702
Trvanlivost nejméně 8 měsíců

 

 

Ověřovací sada standardů


 • Ověřovací standardy se používají ke kontrole přesnosti a reprodukovatelnosti výsledků měření na základě integrovaných vlnových délek.
 • Souprava obsahuje nulovou kyvetu a 6 různých kyvet pro testování 6 různých vlnových délek. 
 • Při správném používání a správném skladování je doba použitelnosti těchto standardů dva roky od data výroby.
Informace k objednávce
Sada standardů pro MD 100, MD 110 a MD 200 T215670
Sada standardů pro MD 600, MD 610 a MD 640 T215640
Sada standardů pro MultiDirect T215650

 

 

Sada referenčních standardů pro MD 100, MD 110 a MD 200

 • Referenční standardy se používají ke kontrole přesnosti a reprodukovatelnosti výsledků měření.
 • Fotometr není možné s referenčními standardy kalibrovat.
 • Při správném používání a správném skladování je trvanlivost dva roky od data výroby.
Informace k objednávce
Sada chlor pro přístroje s tabletami/kapalným činidlem 0,2* - 1,0* mg/l T275650
Sada chlor pro přístroje s tabletami/kapalným činidlem 0,5* - 2,0* mg/l T275655
Sada chlor pro přístroje s tabletami/kapalným činidlem 1,0* - 4,0* mg/l T275656
Sada chlor pro přístroje s práškovým činidlem 0,2* - 1,0* mg/l T275660
Sada pH pro přístroje s tabletami/kapalným činidlem 7,45* pH T275670

 

 

Primární standard na chlor

Ideální pro ověření metody chloru. Tento standard je snadno použitelný a splňuje požadavky US EPA 334.0.

Informace k objednávce
Objednací číslo T18105510

_________________________________________________________________________________________________________________