Analytické standardy Macherey - Nagel

 

Standardní roztoky NanoControl®

Fotometrický systém NanoColor® nabízí komplexní vyšetřovací nástroje pro nejrůznější druhy analýz ve vzorcích vod a životním prostředí vůbec. Uplatňuje se jak ve speciálních vodařských laboratořích, tak i v rutinní analytické praxi všude tam, kde je potřeba znát výsledek rychle a s vysokou spolehlivostí. Získáte tak přesnou informaci o kvalitě a spolehlivosti Vašich rozborů a důležité podklady pro dokumentaci.

 

Aby Vaše výsledky a práce byla pod trvalou kontrolou z hlediska přesnosti a správnosti, dodáváme řadu elementárních i multielementárních standardů, a ovšem také okružní rozbory s vyhodnocením. Všechny standardní roztoky lze použít i v jiných fotometrických systémech.

NanoControl® jsou především:

  • Jednotlivé standardní roztoky
  • Multielementární standardní roztoky

 

Standardní roztoky jednotlivé pro AQA (Analytical Quality Assurance)

Jsou to roztoky s definovanou koncentrací požadované složky, která leží přibližně uprostřed rozsahu stanovení a má poměrně úzce stanovený interval spolehlivosti. Ten je udán na každém jednotlivém standardu. Práce s těmito standardy je jednoduchá: použijete je místo Vašeho vzorku a provedete běžný rozbor. Pokud je Váš výsledek chybný, můžete podle postupu z příbalového letáku „vystopovat“ zdroj odchylky. Druhou součástí je standardní adiční roztok 100+, kterým lze zjistit vliv matrice.

Popis standardu
Koncentrace
Standardní přídavek
na 0,5 ml 100+
Stanovení
Objednací číslo
AOX 3
1,0 mg/l AOX
1,0 mg/l AOX
20
MN92507
BSK5
210 mg/l O2
-
10
MN92582
Dusitany (test 67)
0,060/0,20 mg/l NO2-N/NO2-
0,02/0,065 mg/l NO2-N/NO2-
15
MN92568
Dusitany 2 (test 68)
0,30/1,00 mg/l NO2-N/NO2-
-
15
 
Fosforečnany 1
1,00/3,07 mg/l PO4-P/PO43-
0,1/0,31 mg/l PO4-P/PO43-
7
MN92576
Chlor (test 16)
-
-
30
MN92517
Chlor 2 (test 17)
1,00/0,80 mg/l Cl2
-    
Chromany
2,0 mg/l CrO42-
0,4 mg/l CrO42-
15
MN92524
Chromany 5
0,40 mg/l CrO42-
0,4 mg/l CrO42-
15
 
ChSK 60
30 mg/l O2
-
15
MN92522
ChSK 160
100 mg/l O2
-
15
MN92526
ChSK 1 500
400 mg/l O2
-
15
MN92529
ChSK 15 000
4,0 g/l O2
-
30
MN92528
Siřičitany 100
50 mg/l SO32-
-
15
MN92590

Poznámka:

Pro chlor a siřičitany se používají simulované látky (kvůli nestabilitě originálních parametrů), které však reagují stejně, jako originální substance.
Tyto standardy jsou určené především pro testy Macherey - Nagel dodávané k našim fotometrům. V sortimentu máme celou řadu dalších elementárních standardů i směsí pro fotometrii, AAS i ICP!

 

Standardní roztoky multielementární pro AQC

Jsou to roztoky s definovanou koncentrací požadovaných složek v praktické kombinaci. Slouží k interní kvalitativní kontrole dosahovaných výsledků a pravidelnému ověřování postupů práce v laboratoři.

Multistandardy
Objednací číslo

ČOV – odtok pro sledování odtoku z ČOV:

2 x 30 ml multistandardu a 1 x 15 ml adičního roztoku pro 12 – 120 stanovení NH4+, ChSK, komplexotvorných látek, NO3-, Ncelk., Pcelk. 
 
Pro testy MN985004 (Amoniak KT 10/50), MN985011 (ChSK(Cr) KT 4 000), MN985026 (ChSK(Cr) KT 160), MN985033 (ChSK(Cr) KT 300), MN985064 (Dusičnany KT 50), MN985065 (Dusičnany KT 8), MN985081 (Fosforečnany, Pcelk. KT 5), MN985083 (Dusík celk. KT 22 (220), MN985092 (Dusík celk. KT 60), MN91865 (Dusičnany)
MN925011

ČOV - odtok pro sledování odtoku z ČOV:

2 x 30 ml multistandardu a 1 x 15 ml adičního roztoku pro 12 – 120 stanovení NH4+, ChSK, komplexotvorných látek, NO3-, Ncelk., Pcelk. 
 
Pro testy MN985003 (Amoniak KT 3), MN985022 (ChSK(Cr) KT 60), MN985027 (ChSK(Cr) KT 40), MN985064 (Dusičnany KT 50), MN985065 (Dusičnany KT 8), MN91865 (Dusičnany), MN985076 Fosforečnany, Pcelk. KT 1), MN985083 (Dusík celk. KT 22 (220)
MN925010

ČOV – přítok pro sledování přítoku na ČOV:

2 x 30 ml multistandardu a 1 x 15 ml adičního roztoku pro 30 - 300 stanovení NH4+, ChSK, NO3-, Ncelk., Pcelk.
MN925012

Průsakové a spodní vody:

2 x 30 ml multistandardu a 1 x 15 ml adičního roztoku pro 15 - 300 stanovení NH4+, ChSK, NO3-, PO43- 
MN925013

Kovy 1 pro sledování obsahu kovů:

2 x 30 ml multistandardu a 1 x 15 ml adičního roztoku pro 15 - 60 stanovení Cd, Cl-, Cr, F-, Fe, SO42-, Zn 
MN925015

Kovy 2 pro sledování obsahu kovů:

2 x 30 ml multistandardu a 1 x 15 ml adičního roztoku pro 15 stanovení Cu, Pb, Ni, K
MN925016

Pitná voda:

2 x 30 ml multistandardu a 1 x 15 ml adičního roztoku pro 15 - 30 stanovení Al, NH4+, Cl-, Fe, SO42-, Mn
MN925018

_____________________________________________________________________________________________________________________________