Oční vymývačky

 

Oční vymývačka se uplatní všude tam, kde je vodovodní přípojka daleko na to, aby do 15 vteřin poskytla pomoc posti­ženému, tam, kde se nepracuje pravi­delně: na staveniš­tích, montážních místech. Dodáváme dvě základní verze:

  • Se stabilním roztokem chloridu sodného (NaCl - 0,9%), který odpovídá přirozené salinitě oka.
  • S neutralizačním roztokem fosfátového pufru (4,9%) v případě nebezpečí postižení kyselinami nebo louhy.

Sterilně balený roztok zabraňuje dalšímu vnesení částic i mikroorganizmů do postiženého oka. Oční mušle zajišťuje při výplachu otevřené oko. Obsah láhve (500 ml) postačí pro čtyřminutový výplach oka. Protože se však doporučuje alespoň 15minutový výplach, mělo by vždy po prvotním zásahu následovat důkladné vymytí oční sprchou.

  • Díky pečeti nelze láhev opakovaně použít
  • Trvanlivost asi 2 - 3 roky
  • Dodává se jako stanice včetně držáku na stěnu a pikto­gramu, ve skříňkách, boxech i sadách
  • Vymývačky v provedení DUO pro výplach obou očí současně
  • Sterilní a hygienické, snadné použití, CE-značka
  • V souladu s normou ČSN EN 15154-4:2009, STN EN 15154-4:2009, DIN EN 15154-4:2009, GOST-R Certifikát č. 0145433.
  • NOVINKA: sprej se sterilním roztokem NaCl k výplachu očí a na rány - pro opakované použití!

Oční vymývačky v různé kombinaci mohou být součástí nástěnných záchranných stanic, spolu s dalšími prostředky pro poskytnutí první pomoci.

Prázdná oční vymývačka je určená k naplnění čistou vodou.

Ve svislé poloze postiženého se doporučuje použít model BARIKOS. Uživatel skloní hlavu nad sprchovací hlavici a proběhne výplach očí. Rychlé nasazení i u ležící osoby umožňuje model BARIKOS K (objem asi 620 ml). Jakmile se láhev otočí, otevře se patentovaný ventil a tekutina se spustí bez překážky k sprchovací hlavici.

Pro osoby často měnící pracoviště, pro řidiče, manipulanty, je vhodný model Mini BARIKOS.


_____________________________________________________________________________________________________________________________