Kvalitativní analytické proužky Macherey - Nagel

 

Testovací papírky umožňují kvalitativní detekci iontů a sloučenin. Detekují, zda je složka přítomna v koncentraci nad definovaným limitem. Vyznačují se vysokou citlivostí.

Stanovení
Testovací papír
Limit
Balení
Objednací číslo
Alkalická fosfatáza
PHOSPHATESMO MI
0,5 % syrového mléka v pasterizovaném mléku
proužky 10 x 95 mm
50 ks
MN90612
Amoniak NH3, NH4+
AMMONIUM
10 mg/l NH4+
proužky 20 x 70 mm
200 ks
MN90722
Antimon, ionty Sb3+
ANTIMONY
5 mg/l Sb3+
proužky 20 x 70 mm
200 ks
MN90723
Arzen, AsH3
ARSENIC (papír s bromidem rtuti)
0,5 µg As
proužky 20 x 70 mm
200 ks
MN90762
Bismut, ionty Bi3+
BISMUTH
60 mg/l Bi3+
(kyselina dusičná > 3% vede ke snížené citlivosti)
proužky 20 x 70 mm
200 ks
MN90733
Boritany, kys. boritá, H3BO3, BO33-
Kurkumový papír
20 mg/l B
proužky 20 x 70 mm
200 ks
MN90747
Draslík, ionty K+
POTASSIUM
250 mg/l K+
proužky 20 x 70 mm
200 ks
MN90727
Dusičnany a dusitany
NITRATESMO
10 mg/l dusičnanů (NO3-), 5 mg/l dusitanů (NO2-) role 5 m MN90611
Dusitany, kys. dusitá (standardní citlivost)
Škrobový papír s KI, MN816N
1 mg/l NO2- /
1 mg/l volného Cl2
role 5 m
NB 3 role
sešitek 10 x 75 mm
MN90754
MN90755
MN90756
 
Dusitany (pro „spot“ test) Škrobový papír s Kl, MN616T
1 mg/l NO2- /
1 mg/l volného Cl2
proužky 20 x 70mm
200 ks 
MN90758
Fluoridy F-, H2F2 FLUORIDE 20 mg/l F- 
proužky 20 x 70 mm
200 ks
MN90750
INDIPRO, proteiny kritická místa
HACCP 
50 µg BSA (albumin z kravského séra)
60 proužků + 2 činidla MN90765
Hliník, ionty Al3+ ALUMINIUM  10 mg/l Al3+
proužky 20 x 70 mm
100 ks
MN90721
Hydrogensulfidy, sulfidy H2S, S2-
Octan olovnatý  1 kapka roztoku obsahujícího 5 mg/l sulfidu (S2-) vykazovala pozitivní reakci
role 5 m
NB 3 role
proužky
MN90744
MN90745
MN90746
Chlor, volné halogeny CHLORTESMO 1 mg/l Cl2
proužky 20 x 70 mm
200 ks
MN90603
Chrom, chromany Cr6+, CrO42  CHROMIUM
2 mg/l Cr3+ nebo 5 mg/l CrO42–
proužky 20 x 70 mm
200 ks
MN90724 
Kobalt, ionty Co2+ COBALT  25 mg/l Co2+
proužky 20 x 70 mm
100 ks
MN90728
Krevní stopy PEROXTESMO KM  
papírky 15 x 30 mm
25 ks
MN90605
Kyanidy CN-, HCN CYANTESMO 0,2 mg/l kyseliny kyanovodíkové (kyanovodík) role 5 m MN90604
Mastitida Uder test  
štítky
20 ks
MN90748
Měď, ionty Cu, Cu+, Cu2+  CUPROTESMO
0,05 μg na povrchu
3-5 mg/l Cu v roztoku
papírky 40 x 25 mm
40 ks
MN90601
Měď, ionty Cu2+ COPPER  20 mg/l Cu2+
proužky 20 x 70 mm
200 ks
MN90729
Nikl, ionty Ni2+ NIKL 10 mg/l Ni2+
proužky 20 x 70 mm
200 ks
MN90730
Olovo, ionty olova Pb, Pb2+ PLUMBTESMO  5 mg/l
papírky 40 x 25 mm
40 ks
MN90602
Peroxidáza v mléku PEROXTESMO MI   3 % syrového mléka v UHT-mléku
papírky 15 x 15 mm
100 ks
MN90627
Peroxidáza v potravinách PEROXTESMO KO  
papírky 15 x 15 mm
100 ks
MN90606
Redukční činidla, SO2, siřičitany Škrobový papír s jodičnanem 5 mg/l SO2 role 5 m MN90753
Ropné produkty ve vodě a půdě OIL testovací papír
petrolether: 250 mg/l
benzín: 10 mg/l
topný olej: 5 mg/l
mazací olej: 1 mg/l
proužky 20 x 70 mm
100 ks
MN90760
Rozložení vody v másle WATOR   
papírky 78 x 40 mm
50 ks
MN90610
Siřičitany, oxid siřičitý SULPHITE 10 mg/l Na2SO3
proužky 20 x 70 mm
100 ks
MN90763
Sperma, kyselá fosfatáza, pro kriminalistiku  PHOSPHATESMO KM  
papírky 15 x 30 mm
25 ks
MN90607
Stříbro, ionty Ag+ SILVER 20 mg/l Ag+
proužky 20 x 70 mm
200 ks
MN90732
Sulfidy, ionty S2-, H2S SULPHIDE  1 kapka roztoku obsahující 5 mg/l sulfidu (S2-) vykazovala pozitivní reakci role 5 m MN90761
Voda v palivových nádržích AQUATEC
v závislosti na geometrii nádrže, 1 - 2 mm vrstva vody
proužky 10 x 200 mm
100 ks
MN90742 
Voda v organických rozpouštědlech WATESMO   role 5 m MN90609
Zirkon, ionty Zr4+ ZIRKONIUM 20 mg/l Zr4+
proužky 20 x 70 mm
100 ks
MN90721
Železo, ionty Fe2+ Dipyridylový papír 2 mg/l Fe2+
proužky 20 x 70 mm
200 ks
MN90725 
Železo, ionty Fe2+, Fe3+ IRON 10 mg/l Fe2+ nebo Fe3+
proužky 20 x 70 mm
100 ks
MN90726

_____________________________________________________________________________________________________________________________