BSK měřicí systém BD 600

 

Přesná, automatická a přímá kontrola Vašich vzorků odpadních vod

 

Přednosti:

 • Uživatelsky přívětivý
 • Vynikající velký grafický displej
 • Grafické znázornění naměřených hodnot
 • Rozhraní USB & SD karta
 • Bez rtuti, šetrné k životnímu prostředí
 • Dálkové ovládání
 • Uživatelem volitelné časové rozpětí 1 až 28 dnů
 • Samostatné programování každého ze šesti vzorků
 • Indukční míchací systém, 110 - 240 V / 50 - 60 Hz

Využití:

 • Odpadní vody
 • Stanovení biologické aktivity
 • Čistírny odpadních vod
 • Analytické laboratoře
 • Věda a výzkum

Biochemická spotřeba kyslíku (BSK)

BSK - biochemická spotřeba kyslíku - je vyjádření pro množství kyslíku potřebného k biologickému rozkladu organické hmoty ve vzorku odpadních vod. Měření BSK se proto používá jako základ pro detekci biologicky rozložitelných organických látek ve vodě. Rozdíl mezi BSK a chemickou spotřebou kyslíku (ChSK) je, že ChSK navíc zaznamenává biologicky nerozložitelnou organickou hmotu. Měření BSK je proto důležitým měření účinku čištění domácích a průmyslových odpadních vod v čistírnách a odtokových bodech.

Manometrická, respirometrických měření BOD pomocí Lovibond BD 600

Senzorový systém Lovibond BD 600 je 6 vzorkový systém, který umožňuje přesné měření BSK na manometrickém principu. Manometrické respirometry určují spotřebu kyslíku ze změny tlaku v důsledku spotřeby kyslíku při zachování konstantního objemu. Díky moderním integrovaným senzorům tlaku již není nutné používat pro měření tlaku rtuť.

Měřicí rozsahy a objemy vzorků

Úroveň BSK vzorku závisí na množství přítomných organických látek, které se může značně lišit. Lovibond BSK měřicí systém BD 600 je proto kalibrován pro různé objemy vzorků a příslušné měřicí rozsahy uvedené v tabulce. Celkový rozsah měření systému je 0 až 4 000 mg/l. Pro všechny měřicí rozsahy je BSK uveden přímo v mg/l.

Princip

Respirometrické metody měření BSK poskytují přímá měření kyslíku spotřebovaného mikroorganismy z proudu vzduchu nebo kyslíkem obohaceného prostředí v uzavřené nádobě za podmínek stálé teploty a míchání. Oxid uhličitý metabolicky produkovaný bakteriemi je chemicky vázán roztokem hydroxidu draselného obsaženého v těsnicím uzávěru na láhvi.

Výsledkem je pokles tlaku v systému, který je přímo úměrný k hodnotě BSK a je měřen senzorem BSK. Hladina BSK je pak zobrazena přímo v mg/l.

Hodnoty BSK se automaticky v pravidelných intervalech uloží do paměti snímače a lze je vyvolat na velkoformátovém displeji kdykoli bez nutnosti časově náročné konverze pomocí faktorů. To znamená, že testovací série, která skončí v neděli, může být hodnocena bez problémů během následujícího týdne. Série měření mohou být uloženy na USB flash disku / SD kartě nebo převedeny přes USB kabel k vyhodnocení údajů na počítači.

Doba měření je volitelná uživatelem mezi 1 a 28 dny, tak aby vyhovovala aplikaci. Zatímco krátká období měření jsou vhodná pro vědecké aplikace, standardní měření BSK typicky probíhá po dobu 5 dnů - a například manometrické stanovení OECD obvykle probíhá po dobu 28 dnů.

Vyhodnocení měření

BD 600 měřicí systém zaznamenává měření jednou za hodinu, a to nezávisle na délce měřicího období. Tímto způsobem může být kvalita série měření vyhodnocena v počátečním stadiu.  Aktuální i uložené hodnoty mohou být kdykoli vyvolány. Uložené hodnoty mohou být zobrazeny číselně nebo graficky. Tabulka / graf znázorňuje příklad vyhodnocení BSK5. Vývoj BSK po dobu pěti dní je snadno vidět.

Funkce automatického spuštění

Změny teploty vzorku před testováním mají jako následek kolísání tlaku v měřicím systému v období vyrovnávání teplot v termostatické skříni (např. měření BSK se uskuteční při 20 °C). Takové změny by mohly během manometrického měření způsobit chyby. Aby se předešlo takovým chybám, je Lovibond BD 600 vybaven funkcí automatického sepnutí: měření se neuskuteční, dokud není teplota ve vzorcích stejná jako v termostatické skříni. To vylučuje možnost kolísání teploty (a tedy kolísání tlaku), které nejsou spojené s manometrickým měřením.

Kompletní měřicí systém BD 600

Kromě jednotky BSK pro měření a ukládání úrovně BSK obsahuje měřicí systém Lovibond BD 600 láhve na vzorky, měřicí čidla, neopotřebovávající se indukční míchací systém, přepadové měřicí baňky pro měření objemu vzorků, inhibitor nitrifikace a hydroxid draselný jako absorbent.

Vyrovnávání teploty při měření BSK

Vyrovnání teploty je před biologickým testováním nezbytné, teplota má zásadní vliv na biologickou aktivitu. Měření BSK jsou například vždy prováděny v termostatických skříních s teplotou 20 °C.

Pro vyrovnání teploty, doporučujeme Lovibond termostatem řízené skříně s teplotou nastavitelnou od   2 °C do 40 °C.

Indukční míchací systém

Mikroprocesorem řízený Lovibond indukční systém míchání se neopotřebovává a je bezúdržbový. Jinak řečeno, v tomto systému nejsou žádné pohyblivé části.

V pravidelných intervalech jsou magnetické míchací tyčinky urychlovány a znovu zpomalovány až do maximální rychlosti a zase zpět. To zajišťuje vycentrování míchacích tyčinek. Míchací tyčinky, které se pohybují od středu lahve, jsou opět na středu rychle a spolehlivě.

Indukční ovládací systém zaručuje bezúdržbový provoz (není nutné nahrazovat hnací řemeny či nefunkční pohon motorů) na mnoho let.

 

Hlavní výhody:

 • Bezúdržbové a bez opotřebení
 • Pravidelná změna v rychlosti míchání
 • Automatické centrování míchacích tyčinek
 • Žádné mechanické komponenty v míchacím systému

 

 

Obsah balení:

BD 600 

 • BD 600, kompletní jednotka se 6 snímacími hlavami a řídící jednotkou s bateriemi
 • Napájecí zdroj vč. Y-kabelu pro běžné napájení BD 600 a míchacího zařízení
 • 1 x USB kabel
 • 1 x dálkové ovládání
 • Indukční míchací jednotka
 • 6 x lahvička na vzorky
 • 6 x pryžové těsnění
 • 6 x magnetická míchací tyčinka
 • 1 x přelivná baňka 157 ml
 • 1 x přelivná baňka 428 ml
 • 1 x nádobka s 50 ml roztoku hydroxidu draselného
 • 1 x nádobka s 50 ml roztoku inhibitoru nitrifikace
 • 1 x návod

BD 606 

 • 2 x BD 600, kompletní jednotka se 6 snímacími hlavami a řídící jednotkou s bateriemi
 • 2 x napájecí zdroj vč. Y-kabelu pro běžné napájení BD 600 a míchacího zařízení
 • 2 x USB kabel
 • 1 x dálkové ovládání
 • 2 x indukční míchací jednotka
 • 12 x lahvička na vzorky
 • 12 x pryžové těsnění
 • 12 x magnetická míchací tyčinka
 • 1 x přelivná baňka 157 ml
 • 1 x přelivná baňka 428 ml
 • 1 x nádobka s 50 ml roztoku hydroxidu draselného
 • 1 x nádobka s 50 ml roztoku inhibitoru nitrifikace
 • 1 x návod
 
Informace k objednávce
Objednací číslo
BD 600
T2444460
BD 606
T2444465

 

Technická data Příslušenství


_____________________________________________________________________________________________________________________________