Test BSK5 a BSK5 TT NanoColor® od Macherey - Nagel

 

Biochemická spotřeba kyslíku

Definice

  • Množství rozpuštěného kyslíku schopného oxidovat organické složky vody za asistence mikroorganismů a při definovaných experimentálních podmínkách.
  • Empirické biologické testy: reprodukovatelnost je vždy nižší, než u čistě chemických testů.

Účinky na životní prostředí

  • Značné znečištění biologicky odbouratelnými organickými polutanty způsobuje vyšší hodnotu BSK5
  • Poměr ChSK/BSK5 udává úroveň znečištění biologicky odbouratelnými organickými polutanty
  • Nenahraditelný a nejdůležitější parametr pro kontrolu účinnosti ČOV (vedle ChSK)

NanoColor® test BSK5 

Jednoduché stanovení biochemické spotřeby kyslíku po 5 dnech (BSK5) v neředěném vzorku bez použití kontrolního roztoku v souladu s DIN EN 1899-2-H52! Neředěný vzorek obohacený kyslíkem se inkubuje ve Winklerových lahvích po dobu 5 dnů při teplotě 20 ± 1 °C ve tmě. Stanovení rozpuštěného kyslíku po 5 dnech je založen na postupu dle Winklera, DIN EN 25813-G21.

Základ reakce:
Metoda DIN: stanovení BSK5 je založené na principu ředění. Koncentrace kyslíku se stanoví bezprostředně po přípravě vzorku a opět po pětidenní inkubaci ve Winklerových lahvích.

Objednací číslo
MN985822
Typ
Test ve Winklerových lahvích 8-22
Rozsah
2 – 3 000 mg/l O2

 

NanoColor® test BSK5 - TT 

Jednoduché stanovení biochemické spotřeby kyslíku po 5 dnech (BSK5) v neředěném vzorku bez použití kontrolního roztoku v souladu s DIN EN 1899-2H52. Inkubace vzorků se provádí přímo ve zkumavkách. Stanovení rozpuštěného kyslíku po 5 dnech je založeno na postupu dle Winklera, DIN EN 25813-G21.

Objednací číslo
MN985825
Typ
Kyvetový test 8-25
Rozsah
0,5 – 3 000 mg/l O2

 

Testy BSK5 – biochemická spotřeba kyslíku
Objednací číslo
Test BSK5
MN985822
Test BSK5 TT
MN985825
Reagencie pro přípravu inokulační vody pro test BSK 985 822
Objednací číslo
BSK živná směs (bez N-allylthiomočoviny)
MN918994
BSK živná směs Plus (s N-allylthiomočovinou)
MN918995
Další příslušenství
Objednací číslo
BSK souprava (elektrická provzdušňovací pumpa, 10 l kontejner, 2 aerační kostky, 1 l laboratorní láhev, 4 kyslíkové láhve podle Winklera)
MN916918
BSK souprava TT (elektrická provzdušňovací pumpa, 2 aerační kostky, 1 l laboratorní láhev, 2 reakční zkumavky 40 ml)
MN916925
Standardní roztok Nanocontrol® pro testy BSK 8-22/8-25, 210 mg/l
MN92582
Reakční zkumavky pro BSK TT 10ks
MN916926
Kyslíkové láhve podle Winklera (250 – 300 ml) 4 ks
MN916919
Aerační kostky pro BSK 4 ks
MN916920

_____________________________________________________________________________________________________________________________