Kyvetové testy ChSK NanoColor® od Macherey - Nagel


Kyvetové testy značky Macherey-Nagel jsou profesionální soupravy pro stanovení důležitého vodařského parametru - ChSK. Jedná se o sadu 20 reagenčních kyvet (16 mm), které již obsahují směs činidel. Do kyvety stačí přidat již jen vzorek a případně činidla vložené do sady samostatně. Kyvety mají na stěně uveden čárový kód pro okamžitou identifikaci čtečkou kódů v přístrojích Macherey-Nagel.

Výhody:

  • Rychlost stanovení
  • Snadná obsluha – zvládne i osoba ne chemicky vzdělaná
  • Bezpečnost – uživatel nepřichází do kontaktu s chemikáliemi
  • Ekologie - minimální chemický odpad

Test
Rozsahy
Objednací číslo
ChSK 40
2 – 40 mg/l O2 MN985027
ChSK 60
5 – 60 mg/l O2 MN985022
ChSK 160
15 – 160 mg/l O2 MN985026
ChSK 160, bez Hg
15 – 160 mg/l O2 MN963026
ChSK 300
50 – 300 mg/l O2 MN985033
ChSK 600 50 – 600 mg/l O2 MN985030
ChSK 1 500 100 – 1 500 mg/l O2 MN985029
ChSK 4 000 400 – 4 000 mg/l O2 MN985011
ChSK 10 000
1,0 – 10,00 g/l O2 MN985023
ChSK 15 000
1,0 – 15,00 g/l O2 MN985028
ChSK 60 000 5,0 – 60,0 g/l O2 MN985012

_________________________________________________________________________________________________________________