Kyvetové testy Lovibond®


  • Kyvetové testy Lovibond® umožňují uživateli snadno provádět vysoce citlivé a přesné testování vody.
  • Při použití kyvetových testů je měření podstatně rychlejší a snazší, zejména v případě standardních a sériových testů.
  • Zkumavky obsahují přesně změřené množství činidla, čímž se zabrání přítomnosti nadbytečných chemikálií a optimalizuje se bezpečnost zkoušky.

Test
Rozsahy
Objednací číslo
Dusičnany Nitrate-111, bez čárového kódu 0,5 - 14 mg/l NO3-N
2,2 - 62 mg/l NO3
T2420702
Dusičnany Nitrate-111, s čárovým kódem 0,5 - 14 mg/l NO3-N
2,2 - 62 mg/l NO3
T2423340
Dusitany HR 0,03 - 3 mg/l NO2-N
1 - 10 mg/l NO2
T2423470
Dusitany Nitrite-101, bez čárového kódu 0,03 - 0,6 mg/l NO2-N
0,1 - 2 mg/l NO2
T2419018
Dusitany Nitrite-101, s čárovým kódem 0,03 - 0,6 mg/l NO2-N
0,1 - 2 mg/l NO2
T2423420
Formaldehyd
Spectroquant® Test, No. 1.14500.0001
0,1 - 5 mg/l HCHO T420752
Fosfáty, celkové HR/24 1,5 - 20 mg/l PO4-P
5 - 60 mg/l PO4
T2420700
Fosfáty, celkové LR/24 0,07 - 3 mg/l PO4-P
0,2 - 10 mg/l PO4
T2419019
Fosfáty, orto-fosfáty/24 1 - 20 mg/l PO4-P
3 - 60 mg/l PO4
T2420701
ChSK HR/150 200 -  15 000 mg/l T2420727
ChSK HR/25 200 -  15 000 mg/l T2420722
ChSK HR/25, bez rtuti  200 -  15 000 mg/l T2420712
ChSK LMR 15 - 300 mg/l T2423120
ChSK LR/150 3 - 150 mg/l T2420725
ChSK LR/25 3 - 150 mg/l T2420720
ChSK LR/25, bez rtuti 3 - 150 mg/l T2420710
ChSK MR/150 20 – 1 500 mg/l T2420726
ChSK MR/150, bez rtuti 20 – 1 500 mg/l T2420716
ChSK MR/25 20 – 1 500 mg/l T2420721
ChSK MR/25, bez rtuti 20 – 1 500 mg/l T2420711
Kadmium 
Spectroquant® Cell Test, No. 1.14834.0001
0,025 – 0,75 mg/l Cd T420750 
Olovo
Spectroquant® Cell Test, No. 1.14833.0001
0,1 – 5 mg/l T420754
Povrchově aktivní látky, aniontové
Spectroquant® Cell Test, No. 1.14697.0001
0,05 - 2 mg/l SDSA T420763
Povrchově aktivní látky, kationtové 
Spectroquant® Cell Test, No. 1.01764.0001
0,05 – 1,5 mg/l CTAB T420765
Povrchově aktivní látky, neionogenní
Spectroquant® Cell Test, No. 1.01787.0001
0,1 – 7,5 mg/l Triton X-100 T420764
TOC HR
Spectroquant® Cell Test, No. 1.14879.0001
50 - 800 mg/l TOCb) T420756
TOC LR 
Spectroquant® Cell Test, No. 1.14878.0001
5 - 80 mg/l TOCb) T420761

_____________________________________________________________________________________________________________________________