Kyvetové testy NanoColor® od Macherey - Nagel


Kyvetové testy značky Macherey-Nagel jsou profesionální soupravy pro stanovení téměř všech důležitých vodařských parametrů. Jedná se o sadu 20 reagenčních kyvet (16 mm), které již obsahují směs činidel. Do kyvety stačí přidat již jen vzorek a případně činidla vložené do sady samostatně. Kyvety mají na stěně uveden čárový kód pro okamžitou identifikaci čtečkou kódů v přístrojích Macherey-Nagel.

Výhody:

  • Rychlost stanovení
  • Snadná obsluha – zvládne i osoba bez chemického vzdělání
  • Bezpečnost – uživatel nepřichází do kontaktu s chemikáliemi
  • Ekologie – minimální chemický odpad

Test
Rozsahy
Objednací číslo
Alkalita (p/m hodnota) viz Tvrdost, uhličitanová    
Amoniak 3
0,04 – 2,30 mg/l NH4-N
0,05 – 3,00 mg/l NH4+
MN985003
Amoniak 10
0,2 – 8,0 mg/l NH4-N
0,2 – 10,0 mg/l NH4+
MN985004
Amoniak 50
1 – 40 mg/l NH4-N
1 – 50 mg/l NH4+
MN985005
Amoniak 100
4 – 80 mg/l NH4-N
5 – 100 mg/l NH4+
MN985008
Amoniak 200
30 – 160 mg/l NH4-N
40 – 200 mg/l NH4+
MN985006
Amoniak 2 000
300 – 1 600 mg/l NH4-N
400 – 2 000 mg/l NH4+
MN985002 
AOX 3
0,1 – 3,0 mg/l AOX
0,01 – 0,30 mg/l AOX
MN985007  
Barva 10 – 500 mg/l Pt  
BSK5 0,5 – 12,0 mg/l O2 MN985822
BSK5-TT 0,5 – 7,0 mg/l O2 MN985825
Cín 3 0,1 – 3,0 mg/l Sn MN985097
DEHA 1 *) 0,05 – 1,00 mg/l DEHA MN985035
Draslík 50 2 – 50 mg/l K+ MN985045
Dusičnany 8
0,30 – 8,00 mg/l NO3-N
1,3 – 35,0 mg/l NO3-
MN985065
Dusičnany 50
0,3 – 22,0 mg/l NO3-N
2 – 100 mg/l NO3-
MN985064
Dusičnany 250 
4 – 60 mg/l NO3-N
20 – 250 mg/l NO3-
MN985066 
Dusík celkový Kjeldahl TKN 16 1 – 16 mg/l TKN, TNb, NO3-N MN985067
Dusík celkový 22 0,5 – 22,0 mg/l N MN985083
Dusík celkový 60 3 – 60 mg/l N MN985092
Dusík celkový 220 5 – 220 mg/l N MN985088
Dusitany 2
0,003 – 0,460 mg/l NO2-N
0,02 – 1,50 mg/l NO2-
MN985068
Dusitany 4
0,1 – 4,0 mg/l NO2-N
0,3 – 13 mg/l NO2-
MN985069
Ethanol
0,10 – 1,0 g/l EtOH
0,013 – 0,13 % EtOH
MN985838  
Extinkce 0,010 – 2,500 E  
Fenolový index 5 0,2 – 5,0 mg/l MN985074 
Fluoridy 2 0,1 – 2,0 mg/l F- MN985040
Formaldehyd 8 0,1 – 8,0 mg/l HCHO MN985041 
Formaldehyd 10 0,20 – 10,0 mg/l HCHO MN985046
Fosforečnany, Pcelk. LR 1
0,05 - 0,50 mg/l P
0,2 - 1,5 mg/l PO43-
MN985095
Fosforečnany, Pcelk. 1
0,05 – 1,50 mg/l P
0,2 – 5,0 mg/l PO43-
MN985076
Fosforečnany, Pcelk. 5
0,20 – 5,00 mg/l P
0,5 – 15,0 mg/l PO43-
MN985081
Fosforečnany, Pcelk. 15
0,30 – 15,0 mg/l P
1,0 – 45,0 mg/l PO43-
MN985080
Fosforečnany, Pcelk. 45
5,0 – 50,0 mg/l P
15 – 150 mg/l PO43-
MN985055
Fosforečnany, Pcelk. 50
10,0 – 50,0 mg/l P
30 – 150 mg/l PO43-
MN985079
HC 300 (uhlovodíky)
0,5 – 5,6 mg/l HC
30 – 300 mg/kg HC
MN985057
Hliník 07 0,02 – 0,70 mg/l Al3+ MN985098
Hořčík viz Tvrdost 20 5 – 50 mg/l Mg2+ MN985043
Chlor/ozón
0,05 – 2,50 mg/l Cl2
0,05 – 2,00 mg/l O3
MN985017
Chlordioxid 0,15 – 5,0 mg/l ClO2 MN985018
Chloridy 50 0,5 – 50 mg/l Cl- MN985021
Chloridy 200 5 – 200 mg/l Cl- MN985019
Chrom celkový 2
0,05 – 2,00 mg/l Cr
0,005 – 0,500 mg/l Cr
MN985059
Chromany
0,05 – 2,00 mg/l Cr(VI)
0,1 – 4,0 mg/l CrO42-
MN985024
ChSK 40 2 – 40 mg/l O2 MN985027
ChSK 60 5 – 60 mg/l O2 MN985022
ChSK LR 150 3 – 150 mg/l O2 MN985036
ChSK 160 15 – 160 mg/l O2 MN985026
ChSK 160, bez Hg 15 – 160 mg/l O2 MN963026
ChSK 300 50 – 300 mg/l O2 MN985033
ChSK 600  50 – 600 mg/l O2 MN985030
ChSK 1 500 100 – 1 500 mg/l O2 MN985029
ChSK HR 1 500 20 – 1 500 mg/l O2 MN985038
ChSK  4 000 400 – 4 000 mg/l O2 MN985011
ChSK 10 000 1,0 – 10,00 g/l O2 MN985023
ChSK 15 000 1,0 – 15,00 g/l O2 MN985028
ChSK 15 000 robot 1,0 – 15,00 g/l O2 MN985628
ChSK 60 000 5,0 – 60,0 g/l O2 MN985012
Kadmium 0,05 – 2,00 mg/l Cd2+ MN985014
Kyanidy 0,02 – 0,80 mg/l CN- MN985031
Kyanidy snadno uvolnitelné 04 0,01–0,40 mg/l CN⁻ MN985025
Kyseliny organické
30 – 3 000 mg/l CH3COOH
0,5 – 50,0 mmol/l
MN985050
Kyslík 12 0,5 – 12,0 mg/l O2 MN985082
Mangan 10 0,1 – 10,0 mg/l Mn MN985058
Měď 5 0,10 – 7,00 mg/l Cu2+ MN985053
Měď 7 0,10 – 7,00 mg/l Cu2+ MN985054
Methanol 15 0,2 – 15,0 mg/l MeOH MN985859
Molybden 40
1,0 – 30,0 mg/l Mo(VI)
1,6 – 50,0 mg/l MoO42-
MN985056 
Olovo 5  0,10 – 5,00 mg/l Pb2+  MN985009 
OKČ ***) 0,5 – 10,0 mg/l IBiC MN985052
Peroxidy 2 0,03 – 2,00 mg/l H2O2 MN985871
pH pH 6,5 – 8,2 MN91872
POC 200 20 – 200 mg/l MN985070
Sulfidy 3 0,05 – 3,0 mg/l S2-  MN985073
Siřičitany 10 0,2 – 10,0 mg/l SO32- MN985089
Siřičitany 100  5 – 100 mg/l SO32- MN985090 
Sírany LR 200 20 – 200 mg/l SO42- MN985062
Sírany MR 400 40 – 400 mg/l SO42- MN985060
Sírany 1000 200 – 1 000 mg/l SO42- MN985087
Sírany HR 1000 200 – 1 000 mg/l SO42- MN985063
Stříbro 3 0,20 – 3,00 mg/l Ag+ MN985049
Škrob 100 5 – 100 mg/l škrobu MN985085
Tenzidy ionogenní 4 0,20 – 4,00 mg/l MBAS MN985032
Tenzidy katiogenní 4 0,20 – 4,00 mg/l CTAB MN985034
Tenzidy neionogenní 15 0,3 – 10,0 mg/l Triton® X-100 MN985047
Thiokyanáty 50 0,5 – 50,0 mg/l SCN-  MN985091
TOC 30 2,0 – 30,0 mg/l TOC MN985075
TOC 300 20 – 300 mg/l TOC MN985078
TTC 150
5 -150 µg TPF
0,050 – 2,300 E
MN985890
Turbidita
10 – 400 FAU
2 – 70 m-1
 
Tvrdost 20
1,0 – 20,0 od
0,2 – 3,6 mmol/l
5 – 50 mg/l Mg2+
10 – 100 mg/l Ca2+
MN985843 
Tvrdost uhličitanová **)
1,0 – 15,0 od
0,4 – 5,4 mmol/l H+
MN985015 
Tvrdost zbytková 1
0,02 – 1,00 od
0,004 – 0,180 mmol/l
MN985084
Tvrdost Ca/Mg
1,25 – 25,00 °e
0,2 – 3,6 mmol/l
5 – 50 mg/l Mg2+
10 – 100 mg/l Ca2+
MN985044
Zinek 4 0,10 – 4,00 mg/l Zn2+ MN985096
Zinek 6 0,20 – 6,00 mg/l Zn2+ MN985042
Zirkon 5 – 100 mg/l Zr MN985001
Železo 0,10 – 3,00 mg/l Fe MN985037

*) Diethylhydroxylamin
**) Také známá jako alkalita či KNK4,5 vyjadřuje pufrovací schopnost
***) Organická komplexotvorná činidla

Kyvetové testy ChSK   Stanovení TOC - celkového organického uhlíku   Standardní testy


_____________________________________________________________________________________________________________________________