Termobloky (termoreaktory) VARIO C2 a VARIO C2 M Macherey-Nagel


Termobloky budoucnosti již dnes

 

Být v bezpečí…

Konstantní podmínky rozkladu
 •  Vysoká teplotní stabilita
 •  Elektronická ochrana proti přehřátí
 •  Grafické znázornění náběhové teplotní křivky

Maximum bezpečí
 •  Silné bezpečnostní kryty chrání kontakt s topnými elementy (10 mm, vyměnitelné) na povrchu termobloku
 •  Uzamykatelné ochranné kryty
 •  Displej upozorňuje na otevření krytu

 

Splnit všechny požadavky…

Interní kontrola kvality podle ISO 9001
•  V souladu s požadavky na interní kontrolu kvality
 •  V souladu s požadavky řídících orgánů a auditorů
 •  Topné křivky pro kontrolu teplotní stability
 •  Elektronická regulace teploty a plně automatická kalibrace se sadou NanoColor® T-Set
 •  Pohodlný přenos dat přes USB nebo pomocí sériového rozhraní RS 232
 •  Snadné vytváření certifikátů kvality s NanoColor® T-Set software v souladu s GLP

NanoColor® T-Set
Automatická regulace teploty a kalibrace termobloků
 •  Připojte T-Set konektor RS 232 k termobloku
 •  Umístěte snímač teploty do malého otvoru na ochranném krytu
•  Teplota se zobrazí na displeji termobloku

 

Šetřit čas…

 Intuitivní ovládání
 •  Pohodlný vstup pomocí ikon
 •  Rychlá a snadná volba programů

Proces úspory času
 •  Extrémně krátká zahřívací doba (od 20 do 160 °C za pouhých 10 minut)
 •  High-speed ChSK (rychlé stanovení ChSK do 30 minut), celkový dusík, celkový fosfor, celkový obsah kovů za pouhých 30 minut

Zcela jasné a přehledné vedení uživatele
 •  Uživatelsky příjemný, jasný displej
 •  Provoz bez časově náročných školení

Užívejte si flexibilitu…

NanoColor® VARIO C2: Současný rozklad až 12 vzorků v topné jednotce. Kompaktní a ekonomický.
NanoColor® VARIO C2 M: Verze pro analytiku kovů s velkými otvory. Současný rozklad 2 velkých zkumavek (17 ml) a 8 malých zkumavek (6 ml).

Standardní programy a jednoduché programování
 •  5 přednastavených teplot: 70 / 100 / 120 / 148 / 160 °C
 •  4 přednastavené doby ohřevu 30 min / 60 min / 120 min / kontinuálně
 •  7 volných míst v paměti v rozmezí 40 - 160 °C (nastavení možné po stupních)
 •  8 volných míst v paměti v rozmezí 0h:01 min - 9h:59 min (nastavení možné po minutách)

Termobloky jsou vhodné pro všechny rozkladné metody NanoColor®, Hach, Merck, WTW, Lovibond atd.

Program
Teplota
Doba
ChSK (EN ISO 15705)
148 °C
120 min
High-speed ChSK (rychlé stanovení ChSK)
160 °C
30 min
Celkový organický uhlík
120 °C
120 min
Celkový dusík
120 °C
30 min
Celkový fosfor
120 °C
30 min
Organické kyseliny
100 °C
10 min
Celkový obsah kovů (kadmium, chrom, železo, kobalt, měď, nikl, zinek)
120 °C
30 min
AOX
120 °C
30 min
Uhlovodíky
148 °C
120 min
Programovatelné, uživatelsky definované programy
40 - 160 °C
0 h:01 min - 9 h:59 min
 

Informace k objednávce Technická data

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________