Ekologické testy Visocolor® od Macherey - Nagel - řada ECO


Testy řady Visocolor® ECO se obejdou téměř bez škod­livých látek a jsou určené především pro analytické kufříky, ale jsou plně funkční i samostatně. Vyhodnocení s barevnou škálou nebo titračně.

Test Visocolor®
Rozsah
Objednací číslo
Alkalita TA
5 – 250 mg/l CaCO3
PF-12, PF-3
MN931204
Amoniak 3 0,2 – 3 mg/l NH4+ MN931008
Amoniak 15
0,5 – 15 mg/l NH4+
NB, PF-12
MN931010
MN931210
Amoniak
0,2 – 3 mg/l NH4+
NB, PF-12, PF-3
MN931208
Bróm
0,10 – 13 mg/l Br2
PF-12, PF-3
MN931211
DEHA (Diethylhydroxylamin)
0 – 0,30 mg/l DEHA
NB
MN931024
MN931224
Draslík
2 – 15 mg/l K+
NB, PF-12, PF-3
MN931032
MN931232
Dusičnany
4 – 120 mg/l NO3-
NB, PF-12, PF-3
MN931041
MN931241
Dusitany
0,02 – 0,5 mg/l NO2-
NB, PF-12
MN931044
MN931244
Fluoridy
0,1 – 2,00 mg/l F-
PF-12, PF-3
MN931227
Fosforečnany
0,2 – 5 mg/l P
NB, PF-12, PF-3
MN931084
MN931284
Hliník
0,10 – 0,50 ml/l Al3+
NB
MN931006
MN931206
Hydrazin
0 - 0,4 mg/l N2H4
NB, PF-12
MN931030
MN931230
Chlor 2 volný a celkový
0,1 – 2,0 mg/l Cl2
NB, Photino, PF-12, PF-3
MN931015
MN931215
Chlor volný 2
0,1 – 2,0 mg/l Cl2
NB, PF-12, PF-3
MN931016
MN931216
Chlor 6, volný a celkový
0,05 – 6,00 mg/l Cl2
PF-12, PF-3
MN931217
Chlor volný 6
0,05 – 6,00 mg/l Cl2
PF-12, PF-3
MN931219
Chlordioxid
0,2 – 3,8 mg/l Cl2
NB, PF-12, PF-3
MN931021
MN931221
Chlor a pH v bazénech
0,1 – 2,0 mg/l Cl2
pH 6,9 – 8,2
NB
MN931090
MN931290
Chlor 1, volný a celkový
0,1 – 2,0 mg/l Cl2
NB
MN931035
MN931235
Chloridy
1 – 60 mg/l Cl-
NB, PF-12
MN931018
MN931218
Chrom (VI)
0,02 – 0,50 mg/l Cr (VI)
NB, PF-12
MN931020
MN931220
Křemík
0,2 – 3,0 mg/l SiO2
NB, PF-12
MN931033
MN931233
Křemík HR 200
10 – 200 mg/l SiO2
NB, PF-3
MN931234
Kyanidy
0,01 – 0,20 mg/l CN-
NB, PF-12
MN931022
MN931222
Kys. kyanurová
10 – 100 mg/l Cya
NB, PF-12, PF-3
MN931023
MN931223
Kyslík 1)
1 – 10 mg/l O2
NB, PF-12
MN931088
MN931288
Mangan
0,1 – 1,5 mg/l Mn
NB, PF-12
MN931038
MN931238
Měď
0,1 – 1,5 mg/l Cu2+
NB, PF-12
MN931037
MN931237
Nikl
0,1 – 1,5 mg/l Ni2+
NB, PF-12
MN931040
MN931240
pH
pH 4,0 – 9,0
NB
MN931066
MN931266
pH
pH 6,0 – 8,2
NB, Photino, PF-12, PF-3
MN931270
Sírany
25 – 200 mg/l SO42-
NB, PF-12
MN931092
MN931292
Siřičitany 1 kapka = 1 mg/l SO32- MN931095
Sulfidy
0,1 – 0,8 mg/l S2-
NB, PF-12
MN931094
MN931294
Tvrdost, celková 1 – 10 °d a více MN931029
Tvrdost, uhličitanová 1 – 10 °d a více MN931014
Vápník 1 kapka ≡ 5 mg/l Ca2+ MN931012
Zinek
0,5 – 3 mg/l Zn2+
NB, PF-12
MN931098
MN931298
Železo
0,04 – 1,0 mg/l Fe
NB, PF-3
MN931025
MN931225
Železo
0,04 – 1,0 mg/l Fe
NB, PF-12, PF-3
MN931026
MN931226
1) Při prvním objednání nutno objednat kyslíkové nádobky, objednací číslo MN915498
NB: náhradní, doplňkové balení chemikálií
PF-3: test i pro fotometr PF-3
PF-12: test i pro fotometr PF-12

_____________________________________________________________________________________________________________________________