Jednoduché provedení - testy Visocolor® ALPHA od Macherey - Nagel


Série ALPHA je nejjednodušším provedením díky multikomponentním reagenciím.
Vyhodnocení s barevnou kartou nebo titračně se změ­nou barvy činidla.

 

Test Visocolor®
Rozsah
Objednací číslo
Amoniak 0,2 – 3 mg/l NH4+ MN935012
Dusičnany 2 – 50 mg/l NO3- MN935065
Dusitany 0,05 – 1,0 mg/l NO2- MN935066
Fosforečnany 2 – 20 mg/l PO43- MN935079
Chlor 0,25 – 2,0 mg/l Cl2 MN935019
pH pH 5,0 - 9,0 MN935075
Tvrdost, celková
1 – 10 od a více
MN935042
Tvrdost, uhličitanová 1 – 10 od a více MN935016
Tvrdost, zbytková 0,04 – 0,30 od MN935080

_____________________________________________________________________________________________________________________________