Malé testovací sady Lovibond Tintometer


Rychlé, jednoduché testy pro analýzu kotlové, chladicí, pitné a užitkové vody. Použití činidel v tabletách s dlouhodobou životností.


Výhody

  • Snadná obsluha a přesné dávkování činidla
  • Vysoká přesnost
  • Neomezeně mobilní a bezpečně skladovatelné
  • Balení tablet ve fólii s garancí životnosti minimálně 5 let

 

Metody

Malé testovací sady jsou určeny pro rychlé testování vody. Většina testovacích sad je založena na titračních metodách.

Test ANO / NE (kvalitativní)

Tímto testem lze zjistit, zda je konkrétní složka přítomna ve vodě, a / nebo jestli je její koncentrace vyšší nebo nižší než definovaná úroveň.

Metoda počítání tablet

V metodě počítání tablet je kapalný titrační roztok a indikátor nahrazen činidly v tabletách. Specifický počet tablet se přidá do definovaného objemu vzorku, dokud nedojde k chemicky indukované změně barvy. Koncentrace měřeného parametru se vypočítá z počtu použitých tablet. Měřicí rozsah může být rozšířen změnou objemu vzorku.

Rychlý test

Rychlý test je založen na reverzní titraci. Po přidání tablet do kalibrované zkumavky se pomalu přidává vzorek vody, dokud se barva roztoku nezmění (např. z červené na modrou). Uživatel pak může získat výsledek z hladiny kapaliny.

Metoda měření zákalu

Dvojitá kalibrovaná zkumavka se naplní vzorkem vody a přidá se reakční činidlo v tabletě. Činidlo vytváří stupeň zákalu, který je úměrný koncentraci měřeného parametru. Vnitřní zkumavka, která má černou tečkou na základně, se snižuje, dokud tečka není zakryta zákalem. Výsledek se odečítá od hladiny na vnitřní zkumavce.

Balení obsahuje:

  • Souprava v plastovém boxu
  • Činidla v tabletách pro průměrně 30 testů
  • Nádoba na vzorek
  • Potřebné příslušenství
  • Návod k obsluze

Malé sady pro testování bazénové vody Malé sady pro kontrolu životního prostředí
Testovací sada na arsen


_____________________________________________________________________________________________________________________________