Titrační testy Visocolor® od Macherey - Nagel - řada TITR

 

Jde o titrační provedení některých rozborů založených na vo­lumetric­ké analýze. Výsledek se odečítá přímo v daných jednotkách na byretě nebo z počtu kapek nut­ných k dosažení barevné změny.

Test Visocolor®
Rozsah
Objednací číslo
Acidita AC 7 (báz. kapacita)
0,2 –7,2 mmol/l 1)
NB
MN915006
MN915206
Alkalita AL 7 (kys. kapacita)
0,2 – 7,2 mmol/l 1)
NB
MN915007
MN915207
Chloridy CL 500 2)
5 – 500 mg/l Cl- 1)
NB
MN915004
MN915204
Kyslík SA 10
0,2 – 10 mg/l O2 1)
NB
MN915009
MN915209
Siřičitany SU 100
2 – 100 mg/l SO32- 1)
NB
MN915008
MN915208
Tvrdost, celk. H 20 F
0,5 – 20 °d
0,1 – 3,6 mmol/l 1)
NB
 
MN915005
MN915205
Tvrdost, uhličitanová
0,5 – 20 °d
0,2 – 7 mmol/l 1)
NB
 
MN915003
MN915203
Tvrdost, zbytková H 2
0,05 – 2 °d
0,01 – 0,36 mmol/l 1)
NB
 
MN915002
MN915202
Vápník CA 20
0,5 – 20 °d
0,1 – 3,6 mmol/l 1)
NB
 
MN915010
MN915210
1) U titračních stanovení lze rozšířit rozsah dalším naplněním pipety
2) Založeno na metodě podle DEV (Deutsche Einheitsverfahren, Jednotné chemické postupy platné v SRN)
NB: náhradní, doplňkové balení chemikálií

_____________________________________________________________________________________________________________________________