Kufříková laboratoř pro analýzu půdy Macherey - Nagel


Tato kufříková laboratoř je ideálním řešením pro rychlé, pohodlné zjištění stavu půdy v jakékoli oblasti. Obsahuje všechny reagencie, přístroje a pomůcky k přípravě půdního extraktu včetně dvou druhů extrakčních roztoků a následná stanovení těchto parametrů:

  • Amoniak, dusičnany a dusitany
  • Draslík
  • Fosforečnany
  • pH
  • Půdní struktura

Základní výbava vystačí na 60 – 100 stanovení.
Každou součást lze pořizovat zvlášť!

Test Rozsah Náhradní balení - obj. číslo
Amoniak - Quantofix 7,8 - 3120 mg/kg N MN91315
Amoniak 3 - Visocolor ECO 0,2 – 3 mg/l NH4+ MN931208
Draslík - Visocolor ECO 2 – 15 mg/l K+ (40 - 300 mg/kg K) MN931232 
Dusičnany/dusitany - Quantofix 2,3 - 115 mg/kg N MN91313
Dusičnany  - Visocolor ECO 1 – 120 mg/l NO3-  MN931241
Fosfor v půdě - Visocolor HE 10 –200 mg/kg P MN920183
Fosforečnany - Visocolor ECO 0,2 - 5,0 mg/l  P MN931284
pH - Visocolor HE 4,0 - 10,0 MN920174
pH - pH-Fix 2,0 – 9,0 MN92118
 
Informace k objednávce Objednací číslo
Visocolor® Kufříková laboratoř pro analýzu půdy
včetně potřebných reagencií, příslušenství pro výše uvedené parametry, manuálu a barevných srovnávacích karet
MN931601
 
Náhradní balení spotřebního materiálu Objednací číslo
Pyrofosfátový roztok MN914611
Roztok CaCl2 MN914612
Roztok CAL MN914614
Skládaný filtr, 100 ks, průměr 18,5 cm MN532018
 

Nevyhovuje Vám složení testů v kufříku? Můžeme Vám připravit kufříkovou laboratoř přesně pro Vaše potřeby.
Více informací naleznete ZDE.


_____________________________________________________________________________________________________________________________