Turb® 430

 

Mobilní nefelometrické měření zákalu s vysokou přesností v souladu s normou DIN ISO / US EPA pro analýzu vody, kontrolu kvality a monitorování procesů


  • Laboratorní přesnost vhodná pro pitnou vodu
  • Nastavitelné kalibrační intervaly a dokumentace GLP-konformní
  • Charakteristika rozptýleného světla odpovídá lékopisu 5.0

Turbidimetry Turb® 430 IR (v souladu s DIN ISO 27027) a Turb® 430 T (podle US EPA 180.1) splňují požadavky nefelometrických měření při 90 ° rozptýleného světla pro pitnou vodu s vysokou přesností a to zejména v rozmezí od <1 NTU. Měřicí rozsah je 0 - 1 100 NTU / FNU s automatickým přepínáním rozsahu, a je proto vhodný pro analýzu vody, stejně jako pro kontrolu kvality benzínu, buněčných kultur, a také pro využití v potravinářském a nápojovém průmyslu.

Měření a automatická 3bodová kalibrace probíhají intuitivně s navigací v menu. Kalibrace se provádí pomocí AMCO Clear® -Standardset (0,02 – 10 - 1 000 NTU). Uložit a poté zobrazit v souladu s GLP přes PC software LSdata lze až 1 000 datových sad včetně identifikačních čísel vzorků.

Kvalita výsledků měření je podporována nastavitelnými kalibračními intervaly doprovázených dokumentací. Tím je Turb® 430 nejen přenosným měřičem – v praktické terénní sadě -  ale také přesný a spolehlivý stacionární přístroj pro aplikace do 1 100 NTU / FNU s vynikajícím systémem pro správu dat!

AMCO Clear® standardy

Polymerové kalibrační standardy se odlišují od formazinu mnohem vyšší přesností a stabilitou bez systématických odchylek, čímž se výrazně zvyšuje přesnost měření:

  • Výrobní tolerance ± 1% pro nejvyšší přesnost výsledků
  • Dlouhodobě stabilní distribuce a velikosti částic
  • Bez zdravotního rizika
  • Snadná likvidace
  • Sledovatelnost NIST 
 

Informace pro objednání  Technická data  Přehled zákalometrů


_____________________________________________________________________________________________________________________________