DI 10 Dipslide inkubátor

 • Robustní design
 • Pojme až 12 stěrovek nebo 10 Petriho misek
 • Vynikající teplotní stabilita
 • Provoz v autě
 • Programovatelné nastavení inkubační doby

Inkubátor Lovibond ® DI 10 je určen pro spolehlivou inkubaci bakteriologických podložních sklíček, na pracovišti, v laboratoři nebo dokonce i mobilně v automobilu nebo v dodávce.

Národní a evropské směrnice poskytují praktické rady, jak monitorovat, testovat a nakonec kontrolovat škodlivé bakterie legionely ve vodních systémech.

Stěrovky jsou klíčovou součástí testovacího programu, ale musí být používány správně a pravidelně jako součást plánovaného režimu, a to každý týden, aby se dosáhlo smysluplného výsledku.

Doba inkubace a teplota inkubace by měly být stejné při každém provedení testu, aby byl růst bakterií řízený a konzistentní. To umožňuje provádět srovnání týdenních testů a vysoké počty usnadňují identifikaci. Stěrovky jsou obvykle inkubovány při 30 °C po dobu 48 hodin, ale to se může lišit v závislosti na konkrétní aplikaci.

Inkubátor Lovibond ® DI 10, pokud je používán ve spojení se stěrovkami, umožňuje účinné mikrobiologické sledování chladicí vody v souladu s mnoha evropskými směrnicemi. Inkubátor DI 10 je také součástí Lovibond® testovací spoupravy na vodu pro monitorování dalších kontaminantů pitné vody, jako jsou Pseudomonas, streptokokové koliformní bakterie & E. coli.

 • Nízké napětí (12 V)
 • Široký rozsah teplot okolí: +5 až 40 °C (± 0,5 °C)
 • Rovnoměrná teplota (řízena ventilátorem)
 • Zobrazení teploty na LCD s ovládáním tlačítkem nahoru / dolů
 • Rychlá doba ohřevu pro rychlé testování
 • Externí stavové diody LED
 • Univerzální (100 - 240 V) přes externí zdroj napájení
 • Včetně napájecího adaptéru do auta (12 V)

Informace k objednávce Technická data


_____________________________________________________________________________________________________________________________