Dipslides - stěrovky

 
 
  • Určení hladiny aerobních a anaerobních bakterií
  • Časná indikace proliferace bakterií
  • Výsledky do 48 hodin
  • Nízké provozní náklady
  • Snadné použití
  • Vynikající pro analýzu trendů

Na celém světě existují pokyny pro správné postupy pro boj s Legionellou ve vodních systémech. Potlačení hladin bakterií významně snižuje možnost výskytu této často smrtelné nemoci. Pokyny doporučují zavedení monitorovacího a kontrolního programu. Tento program zahrnuje pravidelné testování vod chladicích věží pomocí stěrovek.

Pro semikvantitativní stanovení populací aerobních a anaerobních bakterií v průmyslových a rekreačních vodách je k dispozici komplexní řada stěrovek. Vzhledem k malé velikosti vzorku je přesnost omezena, ale pokud jsou správně používány a inkubovány při konstantní teplotě pomocí inkubátoru Lovibond ® pro stěrovky, jsou vynikající pro analýzu trendů a mohou poskytnout včasnou indikaci proliferace bakterií.

Stěrovky jsou dodávány v krabičkách po 10 ks a mají trvanlivost 6 až 9 měsíců.
Kvantifikace výsledku se provede porovnáním se standardními mapami hustoty.

Objednací číslo Typ Popis Růst
T56B010110 D001 TTC / TTC Celkový životaschopný počet (TVC) Červená
T56B010210 D002 TTC / MALT Kvasinky, plísně, houby a TVC Červená / zelená, černá, bílá: béžová (kvasinky) 
T56B010310 D003 TT / ROSE Kvasinky, plísně, houby a TVC Červená / zelená, černá, bílá: béžová (kvasinky)
T56B010410  D004 TTC / MAC TVC / koliformní bakterie Červená / červená nebo žlutá
T56B010510 D005 TTC / E. COLI TVC / koliformní bakterie
& E. coli
Červená / červená nebo žlutá (koliformní bakterie) nebo modrá (E. coli) nebo krémová
(P. aeruginosa)
T56B010610 D006 MAC / PDM Koliformní bakterie/ Pseudomonas Červená / zelená (P. aeruginosa) nebo krémová (P. spp)
T56B010710 D007 TTC / PDM TVC / P. aeruginosa Červená / zelená (P. aeruginosa) nebo krémová (P. spp)
T56B010810 D008 SRB kyvetový test Sírany redukující bakterie Černá difúze
T56B010910 D009 NRB kyvetový test Bakterie redukující dusičnany Růžová difúze
T56B011110 D011 R2A / R2A  Aerobní bakterie  Červené

_____________________________________________________________________________________________________________________________