Testovací souprava na koliformní bakterie a E. coli

  • Včasná identifikace bakteriální kontaminace
  • Jednoduchý postup v jednom kroku
  • Koliformní bakterie a E. coli v jednom testu
  • 100 ml vzorek (regulační hlášení)
  • Detekuje jeden KTJ / 100 ml

Pitná voda je naše nejdůležitější živina, která se používá k pití i vaření. Voda používaná pro osobní hygienu a všechny typy čištění vyžaduje stejně vysokou kvalitu. Proto je důležité mít k dispozici dostatečné množství kvalitní vody pro pokrytí všech druhů použití. Bezpečná pitná voda zajišťují dobré zdraví, voda však také může obsahovat nebezpečné mikroby, které způsobují infekční onemocnění nebo otravu potravinami.

Koliformní bakterie a E. coli jsou dobrými indikátory obecné bakteriální kontaminace a protože jsou snadno detekovatelné, jsou ideálními indikátorovými bakteriemi pro sledování vodních toků, nádrží a potrubí. Pokyny WHO týkající se kvality pitné vody uvádějí, že ve 100 ml vzorku vody by neměly být přítomny žádné kolonie (KTJ) koliformních bakterií a E. coli. Systém Lovibond® testuje vzorky o obsahu 100 ml a ukáže přítomnost i pouze jedné KTJ / 100 ml.

Test pracuje s jedinou dávkou suchého reakčního činidla pro celkové koliformní bakterie i E. coli. Pozitivní vzorky jsou identifikovatelné viditelnou změnou barvy. Provedení koliformního testu je jednoduché. Přidejte jeden sáček činidla na 100 ml vody, inkubujte a zaznamenávejte změnu barvy. Tvorba žluté barvy za 24 hodin nebo méně signalizuje přítomnost celkových koliformních bakterií. Pozitivní zkumavky jsou pak zkontrolovány na přítomnost E.coli vyhledáním fluorescence v UV světle.

Jednoduchý a spolehlivý způsob, který umožňuje rychlé posouzení přítomnosti nebo nepřítomnosti celkových koliformních bakterií a patogenních E. coli. Pro správnou inkubaci vzorků před vyhodnocením je ideální inkubátor Lovibond ® DI 10.

Informace k objednávce


_____________________________________________________________________________________________________________________________