SD 400 Oxi L s optickou sondou

 

Měření rozpuštěného kyslíku na pokročilé úrovni

Přednosti

 • Technologie luminiscence
 • Vysoká přesnost
 • Optické měření bez odchylek
 • Jednoduché, intuitivní ovládání
 • Shodné výsledky s BSK lahvemi
 

Aplikace

 • Odpadní voda
 • Úprava vody
 • Mořská voda
 • Povrchová voda
 • Pitná voda
 

Uživatelé

 • Čistírny odpadních vod
 • Lékařský výzkum a vývoj
 • Ústavy, vysoké školy, školy
 • Kontrola ochrany vod
 • Laboratoře
 • Akvaristika / chov ryb 

SD 400 Oxi L umožňuje pokročilé měření rozpuštěného kyslíku.
Stanovení rozpuštěného kyslíku ve vodě je založeno na optické technologii luminiscence.
Tato technologie nabízí značné výhody - nízké nároky na údržbu, snadnou kalibraci a rychlou odezvu v kombinaci s vysokou přesností.

 

Vlastnosti

Pro měření kyslíku na základě luminiscence není nutný elektrolyt. Údržba senzoru je snadná, protože senzor není potřeba doplňovat.

 • Vysoká přesnost
 • Není třeba žádný průtok vzorku
 • Nízké nároky na údržbu
 • Žádné výdaje za elektrolyt
 • Žádné znečištění okolního média
 • Dlouhá životnost membrány senzoru
 • Odolnost vůči toxickým plynům

Další vlastnosti SD 400 Oxi L

 • Vodotěsné čidlo IP 67
 • Podsvícený LCD
 • Interní úložiště dat
 • Software pro sledování a ukládání dat
 • Mini-USB port
 • Kompatibilní s Karlsruhe lahvemi NS 19/26 (ø 16,4 mm a více)

Informace k objednávce Technická data


_________________________________________________________________________________________________________________