pH-Fix „nekrvácející“ proužky Macherey - Nagel


Vhodné pro měření pH v silně kyselých i alkalických roztocích. Vysoká chemická odolnost díky syntetickému podkladu. Umožňují rychlé stanovení pH například při analytických postupech, neuvolňují do roztoku ani při delším kontaktu žádné látky, protože indikátory jsou chemicky vázány na celulózová vlákna. Tím je zaručena řada výhod:

  • Měření je velmi rychlé, stačí na vteřinu ponořit do roztoku a odečíst hodnotu
  • Měření pH je možné i v silně kyselých i alkalických roztocích, indikační zóna může zůstat v roztoku i delší dobu
  • Nemůže dojít ke kontaminaci zkoumaného vzorku, lze jej použít i pro další vyšetření
  • Samotné indikátory se nevpíjejí mezi sebe a tak je odečet velmi přesný
  • Speciálně vyvinuté indikátory zaručují jasné přechody a dobré odlišení barevných zón, vynikající odečet proti barevné škále
  • Délka a stabilita plastového proužku chrání prsty před potřísněním vzorkem
 
Indikátor
Rozsah
Objednací číslo
pH 0,0 - 14,0
QR
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 MN92111
pH 0,0 - 6,0
QR
0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 MN92115
pH 2,0 - 9,0
QR
2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0 MN92118
pH 4,5 - 10,0
QR
4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0 MN92121
pH 6,0 - 10,0
QR
6,0-6,4-6,7-7,0-7,3-7,6-7,9-8,2-8,4-8,6-8,8-9,1-9,5-10,0 MN92122
pH 7,0 - 14,0
QR
7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0-10,5-11,0-11,5-12,0-12,5-13,0-13,5-14,0 MN92125
pH 0,3 - 2,3 0,3-0,7-1,0-1,3-1,6-1,9-2,3 MN92180
pH 1,7 - 3,8 1,7-2,0-2,3-2,6-2,9-3,2-3,5-3,8 MN92190
pH 3,6 - 6,1
QR
3,6-4,1-4,4-4,7-5,0-5,3-5,6-6,1 MN92131
pH 3,1 - 8,3 3,1-3,5-3,9-4,3-4,7-5,1-5,5-5,9-6,3-6,7-7,1-7,5-7,9-8,3 MN92135
pH 4,0 - 7,0 4,0-4,4-4,7-5,0-5,3-5,5-5,8-6,1-6,5-7,0 MN92137
pH 5,1 - 7,2 5,1-5,4-5,7-6,0-6,3-6,6-6,9-7,2 MN92140
pH 6,0 - 7,7
QR
6,0-6,4-6,7-7,0-7,3-7,7 MN92150
pH 7,5 - 9,5 7,5-7,9-8,2-8,4-8,6-8,8-9,1-9,5 MN92160
pH 7,9 - 9,8 7,9-8,3-8,6-8,9-9,1-9,4-9,8 MN92170
Balení: 100 proužků 6 x 85 mm
QR: takto označené proužky lze vyhodnocovat objektivně naším novým přístrojem Quantofix® Relax

_____________________________________________________________________________________________________________________________