Semikvantitativní analytické proužky Quantofix® Macherey - Nagel


Testovací proužky řady Quantofix® splňují nejdůležitější požadavky na moderní a rychlé testy

  • Rychlé: ponořit a odečíst výsledek
  • Specifické: proužky Quantofix® jsou velmi specifické pro dané stanovení, případné rušivé vlivy se odstraňují srážením nebo maskováním
  • Trvanlivé: až 30 měsíců při skladování do + 30 °C
  • Lepší rozsahy i ceny proti jiným výrobcům
 
Test
Rozsah
Objednací číslo
Akvarijní voda
  Tvrdost, celková
  Tvrdost, uhličit.
  pH
0-5-10-15-20-25 °d
0-3-6-10-15-20 °d
6,4-6,8-7,2-7,6-8,0-8,4
MN91326
MN91327
Amoniak
QR
0-10-25-50-100-200-400 mg/l NH4 MN91315
Arsen 0-0,05-0,1-0,5-1-1,7-3 mg/l As3+/5+ MN91332
Arsen 10 0-0,01-0,025-0,05-0,1-0,5 mg/l As3+/5+ MN91334
Arsen Sensitive 0-0,005-0,01-0,025-0,05-0,1-0,25-0,5 mg/l As3+/5+  MN91345
Arsen Sensitive PP * 0-0,005-0,01-0,025-0,05-0,1-0,25-0,5 mg/l As3+/5+ MN91345.2
Cín 0-10-25-50-100-250-500 mg/l Sn2+ MN91309
Cukr celkový 0-55-100-250-400-600-800 mg/l fruktózy/glukózy MN91352
Draslík  0-200-400-700-1 000-1 500 mg/l K+ MN91316
Dusičnany / Dusitany
QR
0-10-25-50-100-250-500 mg/l NO3-
0-1-5-10-20-40-80 mg/l NO2-
MN91313
Dusičnany 0-10-25-50-100-250-500 NO3- MN913918
Dusičnany 100
QR
5–100 mg/l, 3–100 mg/l pro Relax NO3-
0,5-50 mg/l NO2-
MN91351
Dusitany
QR
0-1-5-10-20-40-80 mg/l NO2- MN91311
Dusitany 3 000 0-0,1-0,3-0,6-1-2-3 g/l NO2- MN91322
Dusitany / pH
0-1-5-10-20-40-80 mg/l NO2-
6-6,4-6,7-7,0-7,6-7,6-7,9-8,2-8,4-8,6-8,8-9,0-9,3-9,5
MN91338
EDTA 0-100-200-300-400 mg/l EDTA MN91335
Formaldehyd
QR
0-10-20-40-60-100-200 mg/l HCHO MN91328
Fosforečnany 10 0-0,5-2-5-10 mg/l PO43- MN91356
Fosforečnany
QR
0-3-10-25-50-100 mg/l PO43- MN91320
Glukosa
QR
0–50–100–250–500–1 000–2 000 mg/l glukosy MN91348
Glutaraldehyd 0-0,5-1-1,5-2-2,5 % MN91343
Hliník 0-5-20-50-200-500 mg/l Al3+ MN91307
Chlor Sensitive 1 0-0,05-0,1-0,2-0,4-0,8-1,2 mg/l Cl2 MN91360
Chlor Sensitive
QR
0-0,1-0,5-1-3-10 mg/l Cl2 MN91339
Chlor celkový Sensitive 1 0-0,01-0,05-0,1-0,2-0,4-0,8 mg/l Cl2 MN91361
Chlor 0-1-3-10-30-100 mg/l Cl2 MN91317
Chlor 10-50-100-200 mg/l Cl2 MN90709
Chlor 500 0-25-50-100-250-500 mg/l Cl2 MN91354
Chloridy 0-500-1 000-1 500-2 000 > 3 000 mg/l Cl- MN91321
Chlordioxid 15 0,25-0,5-1-3-5-10-15 mg/l ClO₂ MN91355
Chlordioxid 3 000 0-10-25-50-100-250-500-1 000-1 500-2 000-2 500-3 000 mg/l ClO₂ MN91357
Chromany 0-3-10-30-100 mg/l CrO42- MN91301
INDIQUAT kvarterní amoniové sloučeniny dle přání zákazníka MN909000
Kobalt 0-10-25-50-100-250-500-1 000 mg/l Co2+ MN91303
Kyanidy 0-1-3-10-30 mg/l CN- MN91318
Kyselina askorbová
QR
0-50-100-200-300-500-1 000-2 000 mg/l MN91314
Kyselina peroctová (PAA)
QR
50: 0-5-10-20-30-50 mg/l
500: 0-50-100-200-300-400-500 mg/l
2 000: 0-500-1 000-1 500-2 000 mg/l
MN91340
MN91341
MN91342
Kyslík aktivní  0-4-8-15-25 mg/l PMPS MN91349
LubriCheck 0-15-50-75-130-200 mmol/l KOH MN91336
Měď 0-10-30-100-300 mg/l Cu+/Cu2+ MN91304
Měď Sesitive 5 0-0,1-0,5-1-2-5 mg/l Cu+/Cu2+ MN91358
Molybden 0-5-20-50-100-250 mg/l Mo6+ MN91325
Nikl 0-10-25-50-100-250-500-1 000 mg/l Ni2+ MN91305
Peroxidy 25
QR
0-0,5-2-5-10-25 mg/l H2O2 MN91319
Peroxidy 100
QR
0-1-3-10-30-100 mg/l H2O2 MN91312
Peroxidy 1 000
QR
0-50-150-300-500-800-1 000 mg/l H2O2 MN91333
QUAT 0-10-25-50-10-250-500-1000 MN91337
Sírany 0->400->800->1 200->1 600 mg/l SO42- MN91329
Siřičitany
QR
0-10-25-50-100-250-500-1 000 mg/l SO32- MN91306
Stříbro 0-1-2-3-5-7-10 g/l MN91350
Tvrdost (uhličitan.) 0-3-6-10-15-20 °d MN91323
Tvrdost sada 3 proužků < 54,< 90,< 180,< 270,< 360,< 450 ppm CaCOind. balené MN912902
Vápník 0-10-25-50-100 mg/l Ca2+ MN91324
Vlhkost (rel., vzduch) 20-30-40-50-60-70-80 % MN90801
Vlhkost
8 %
MN908805
Vlhkost, bez chloridu kobaltnatého 8 % MN908808
Zinek 0-2-5-10-25-50-100 mg/l Zn2+ MN91310
Železo Sensitive 1
0-0,5-0,1-0,2-0,5-1 mg/l Fe2+/3+
MN91359
Železo 100
0-2-5-10-25-50-100 mg/l Fe2+/3+
MN91344
Železo 1 000
0-5-20-50-100-250-500-1 000 mg/l Fe2+/3+
MN91330

QRtakto označené proužky lze vyhodnocovat objektivně naším novým přístrojem Quantofix® Relax.

* Obsahuje hliníkové pouzdro obshující 100 testovacích proužků, 1 láhev manganistanu draselného, 100 sáčků As-I, 100 sáčků AS-II, 2 reakční nádobky včetně víčka, pytel na odpadky, manuál

Quantofix ® Relax

 

Digitální výsledek na displeji.

   


_____________________________________________________________________________________________________________________________