Semikvantitativní analytické proužky Quantofix® Macherey - Nagel


Testovací proužky řady Quantofix® splňují nejdůležitější požadavky na moderní a rychlé testy

  • Rychlé: ponořit a odečíst výsledek
  • Specifické: proužky Quantofix® jsou velmi specifické pro dané stanovení, případné rušivé vlivy se odstraňují srážením nebo maskováním
  • Trvanlivé: až 30 měsíců při skladování do + 30 °C
  • Lepší rozsahy i ceny proti jiným výrobcům
 
Test
Rozsah
Objednací číslo
Akvarijní voda
  Tvrdost, celková
  Tvrdost, uhličit.
  pH
0-5-10-15-20-25 °d
0-3-6-10-15-20 °d
6,4-6,8-7,2-7,6-8,0-8,4
MN91326
MN91327
Amoniak
QR
0-10-25-50-100-200-400 mg/l NH4 MN91315
Arsen 0-0,05-0,1-0,5-1-1,7-3 mg/l As3+/5+ MN91332
Arsen 10 0-0,01-0,025-0,05-0,1-0,5 mg/l As3+/5+ MN91334
Arsen Sensitive 0-0,005-0,01-0,025-0,05-0,1-0,25-0,5 mg/l As3+/5+ MN91345
Cín 0-10-25-50-100-250-500 mg/l Sn2+ MN91309
Cukr celkový
0-55-100-250-400-600-800 mg/l fruktózy/glukózy MN91352
Draslík
0-200-400-700-1 000-1 500 mg/l K+
MN91316
Dusičnany / Dusitany
QR
 
0-10-25-50-100-250-500 mg/l NO3-
0-1-5-10-20-40-80 mg/l NO2-
MN91313
Dusičnany
0-10-25-50-100-250-500 NO3-
MN913918
Dusičnany 100
QR
5–100 mg/l, 3–100 mg/l pro Relax NO3-
0,5-50 mg/l NO2-
MN91351
Dusitany
QR
0-1-5-10-20-40-80 mg/l NO2-
MN91311
Dusitany 3 000
0-0,1-0,3-0,6-1-2-3 g/l NO2-
MN91322
Dusitany / pH
0-1-5-10-20-40-80 mg/l NO2-
6-6,4-6,7-7,0-7,6-7,6-7,9-8,2-8,4-8,6-8,8-9,0-9,3-9,5
MN91338
EDTA
0-100-200-300-400 mg/l EDTA
MN91335
Formaldehyd
QR
0-10-20-40-60-100-200 mg/l HCHO
MN91328
Fosforečnany
QR
0-3-10-25-50-100 mg/l PO43-
MN91320
Glukosa
QR
0–50–100–250–500–1 000–2 000 mg/l glukosy
MN91348
Glutaraldehyd
0-0,5-1-1,5-2-2,5 %
MN91343
Hliník
0-5-20-50-200-500 mg/l Al3+
MN91307
Chlor
0-1-3-10-30-100 mg/l Cl2
MN91317
Chlor
10-50-100-200 mg/l Cl2
MN90709
Chlor sensitive
QR
0-0,1-0,5-1-3-10 mg/l Cl2
MN91339
Chloridy
0-500-1 000-1 500-2 000 > 3 000 mg/l Cl-
MN91321
Chromany
0-3-10-30-100 mg/l CrO42-
MN91301
INDIQUAT kvarterní amoniové sloučeniny
dle přání zákazníka
MN909000
Kobalt
0-10-25-50-100-250-500-1 000 mg/l Co2+
MN91303
Kyanidy
0-1-3-10-30 mg/l CN-
MN91318
Kyselina askorbová
QR
0-50-100-200-300-500-1 000-2 000 mg/l
MN91314
Kyselina peroctová (PAA)
QR
50: 0-5-10-20-30-50 mg/l
500: 0-50-100-200-300-400-500 mg/l
2 000: 0-500-1 000-1 500-2 000 mg/l
MN91340
MN91341
MN91342
Aktivní kyslík
0-4-8-15-25 mg/l PMPS
MN91349
LubriCheck
0-15-50-75-130-200 mmol/l KOH
MN91336
Měď
0-10-30-100-300 mg/l Cu+/Cu2+
MN91304
Molybden
0-5-20-50-100-250 mg/l Mo6+
MN91325
Nikl
0-10-25-50-100-250-500-1 000 mg/l Ni2+
MN91305
Peroxidy 25
QR
0-0,5-2-5-10-25 mg/l H2O2
MN91319
Peroxidy 100
QR
0-1-3-10-30-100 mg/l H2O2
MN91312
Peroxidy 1 000
QR
0-50-150-300-500-800-1 000 mg/l H2O2
MN91333
QUAT
0-10-25-50-10-250-500-1000
MN91337
Sírany
0->400->800->1 200->1 600 mg/l SO42-
MN91329
Siřičitany
QR
0-10-25-50-100-250-500-1 000 mg/l SO32-
MN91306
Stříbro
0-1-2-3-5-7-10 g/l
MN91350
Tvrdost (uhličitan.)
0-3-6-10-15-20 °d
MN91323
Tvrdost sada 3 proužků
< 54,< 90,< 180,< 270,< 360,< 450 ppm CaCO3 ind. balené
MN912902
Vápník
0-10-25-50-100 mg/l Ca2+
MN91324
Vlhkost (rel., vzduch)
20-30-40-50-60-70-80 %
MN90801
Vlhkost
8 %
MN908901
Vlhkost, bez chloridu kobaltnatého
8 %
MN908903
Zinek
0-2-5-10-25-50-100 mg/l Zn2+
MN91310
Železo 100
0-2-5-10-25-50-100 mg/l Fe2+/3+
MN91344
Železo 1 000
0-5-20-50-100-250-500-1 000 mg/l Fe2+/3+
MN91330

QRtakto označené proužky lze vyhodnocovat objektivně naším novým přístrojem Quantofix® Relax.

Quantofix ® Relax

 

Digitální výsledek na displeji.

   


_____________________________________________________________________________________________________________________________