Standardní testy NanoColor® od Macherey - Nagel


Druhou variantou předpřipravených testů jsou tzv. standardní testy. Jedná se o sadu činidel, které se dle návodu smísí se vzorkem v odměrné baňce a po kvantitativním zreagování se měří v hranolových kyvetách.

Výhody:

  • Možnost měření v 10, 20 a 50 mm kyvetách
  • Úspora – vysoký počet stanovení provedený z jedné sady
  • Možnost měření více rozsahů v rámci jednoho testu použitím kyvet o různé délce optické dráhy
  • Veškerá činidla ze sady připravena k okamžitému použití
  • Vyšší přesnost díky použití většího objemu vzorku
  • Certifikát ke všem testům samozřejmostí
Test
Měřicí rozsahy
Objednací číslo
Amoniak
0,01 – 2,0 mg/l NH4+-N
0,01 – 2,5 mg/l NH4+
MN91805
BSK5 2 – 3 000 mg/l O(dle Winklera, EN ISO) MN985822
Dusičnany Z
0,02 – 1,1 mg/l NO3-N
0,1 – 5,0 mg/l NO3-
MN91863
Dusičnany
0,9 – 30,0 mg/l NO3-N
4 – 140 mg/l NO3-
MN91865
Dusitany
0,002 – 0,30 mg/l NO2-N
0,005 – 1,00 mg/l NO2-
MN91867
Fenoly
0,1 – 7,0 mg/l fenolů
0,01 – 1,0 mg/l fenolů
MN91875
Fluoridy 0,05 – 2,00 mg/l F- MN918142
Fosforečnany
0,5 – 20,0 mg/l PO43-
0,1 – 20,0 mg/l PO43-
MN91877
Fosforečnany
2,0 – 50 mg/l PO43-
0,5 – 20 mg/l PO43-
MN91878
Hliník 0,01 – 1,00 mg/l Al3+ MN91802
Hydrazin
0,01 – 1,50 mg/l N2H4
0,002 – 0,250 mg/l N2H4
MN91844
Chlor
0,01 – 10,0 mg/l Cl2
0,02 – 2 mg/l Cl2
MN91816
Chlordioxid 0,04 – 4,00 mg/l ClO2 MN918163
Chloridy
1 – 125 mg/l Cl-
0,2 – 20 mg/l Cl-
MN91820
Chromany
0,01 – 6,0 mg/l CrO42-
0,01 – 1,0 mg/l CrO42-
MN91825
Kadmium E) (bez CCl4)
0,02 – 0,50 mg/l Cd2+
0,002 – 0,200 mg/l Cd2+
MN918131
Kobalt
0,02 – 0,70 mg/l Co2+
0,002 – 0,300 mg/l Co2+
MN91851
Křemík
0,01 – 10,00 mg/l SiO2
0,02 – 3,0 resp.
0,005 – 0,200 mg/l SiO2
MN91848
Kyanidy
0,01 – 0,50 mg/l CN-
0,001 – 0,100 mg/l CN-
MN91830
Mangan LR
0,005 – 3,0 mg/l Mn
MN918126
Mangan
mg/l Mn
0,01 – 2,0 mg/l Mn
MN91853
Měď
0,1 – 10,0 mg/l Cu2+
0,01 – 2,0 mg/l Cu2+
MN91853
Nikl
0,1 – 10,0 mg/l Ni2+
0,01 – 2,0 mg/l Ni2+
MN91862
Olovo E) (bez CCl4)
0,03 – 1,00 mg/l Pb2+
0,005 – 0,500 mg/l Pb2+
MN918101
Ozon
0,10 - 1,50 mg/l O3
0,01 - 1,00 mg/l O3
0,05 - 1,50 mg/l O(jen PF-12 a PF-12Plus)
MN91885
Sulfidy
0,1 – 3,0 mg/l S2-
0,01 – 0,6 mg/l S2-
MN91888
Tenzidy (anionické)
0,1 – 5,0 mg/l MBAS
0,02 – 1,00 mg/l MBAS 
MN91832
Tenzidy (kationické)
0,2 – 5,0 mg/l CTAB
0,05 – 3,0 mg/l CTAB
MN91834
Zinek 
0,1– 3,0 mg/l Zn2+
0,02 – 1,5 mg/l Zn2+ 
MN91895
Železo LR
0,005 – 5,0 mg/l Fe
MN918128
Železo
0,1 – 15,0 mg/l Fe2/3+
0,01– 2,0 mg/l Fe2/3+
MN91836

E) Extrakční metoda

Kyvetové testy   Kyvetové testy ChSK   Stanovení TOC - celkového organického uhlíku


_____________________________________________________________________________________________________________________________